Barnmorskornas uppror har hittills gett få konkreta resultat

Barnmorskornas uppror har hittills gett få konkreta resultat
Barnmorskeupproret har inte haft någon större effekt ännu. Bilden är från barnmorskornas protest i Stockholm i mars i år. Arkivbild: Elisabet Forslind

Sommaren ser de redan som förlorad.

Stockholmsbarnmorskornas kamp för en säker förlossningsvård har gått in i en ny fas av långsiktigt arbete.

– Vi går på knäna sedan i januari. Den högsäsong som brukar råda på förlossningen vår och sommar har vi nu året runt. Och i sommar ersätts hälften av de erfarna barnmorskorna av helt oerfarna, nyutexaminerade barnmorskor. Det är skrämmande, men ingen ansvarig verkar bry sig, säger Ia Jeppsson från strategigruppen för Barnmorskeupproret.

Pratat med politikerna

Efter manifestationen utanför landstingshuset i slutet av mars har gruppen träffat de flesta politikerna i landstingsfullmäktige, beställarorganisationens direktör Katarina Andersson-Forsman och chefläkaren Anna Nergårdh.

– Vi måste in i de rådgivande organen. Två tredjedelar av de som föder är friska som kan föda lika säkert utan den högspecialiserade förlossningsvård vi har byggt upp. Ändå ligger betoningen på det medicinska och på komplikationer. Politikerna blir väldigt intresserade då vi berättar att alla resurser inte behövs överallt, att det finns andra vårdnivåer, berättar Ia Jeppsson.

”Snipp-kakor” till fikat

Till ett möte med sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) i förra veckan hade barnmorskorna bakat ”snipp-kakor” som de bjöd på.

De fick de veta att hon hade gett beställarorganisationen i uppdrag att leta lokaler till fler förlossningsplatser och att Alliansen vill ha med barnmorskorna i vårdplaneringen framöver. Dagen efter meddelade den socialdemokratiska oppositionen att de ville inrätta ett särskilt barnmorskeråd i landstinget.

Än så länge har kampen dock inte gett så mycket konkret. Södertälje sjukhus har visserligen slutit avtal med landstinget om att öka antalet förlossningar med 250 per år, från första juni i år till sista december nästa år. Det är 20 platser i månaden samtidigt som antalet förlossningar i Stockholm på bara de fyra första månaderna i år ökade med 84. 

”Ledningarna tycks ovetande”

På två av Stockholmssjukhusen hänvisades mellan var femte och var sjätte kvinna under april till ett annat sjukhus i stället för det dit hon ville komma för att föda.

– En kvinna i förlossningsarbete behöver lugn och ro, att flytta henne innebär stress och oro och risk för komplikationer. Vi har skrivit mängder av avvikelser men våra rapporter verkar stanna på klinikledningsnivå och inte nå sjukhusledningarna, de tycks ovetande har vi upptäckt, säger Ia Jeppsson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida