Legitimation

”Jag var rädd för att bli av med både jobb och legitimation”

Inspektionen för vård och omsorg riktar allvarlig kritik mot chefsbarnmorskan som arbetade som barnmorska i 15 år utan att hon hade legitimation för yrket. Ändå känner hon sig lättad efter beslutet.

17 augusti 2016

– Det är skönt att ärendet nu är avslutat. Det jag var rädd för var ju att jag skulle bli av med såväl jobbet som legitimationen, säger barnmorskan som efter upptäckten fick så kraftig ångest att hon ett tag trodde att hon skulle hamna i fängelse.

Som Vårdfokus tidigare berättat har barnmorskan ända sedan sin utbildning till sjuksköterska i mitten av 1990-talet praktiserat, arbetat och chefat på en och samma gynekologiska avdelning.

När hon i våras ansökte hos Socialstyrelsen om förskrivningsrätt, vilket inte ingick i barnmorskeutbildningen när hon gick den i början av 2000-talet, upptäckte myndigheten att hon saknade legitimation som barnmorska. Hon anmäldes därför till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Glömde ansöka

I ett yttrande till Ivo har barnmorskan förklarat att hon glömde att ansöka om barnmorskelegitimation hos Socialstyrelsen och att arbetsgivaren inte heller hade frågat efter den efter att hon hade gått klart utbildningen.

Men det hjälpte inte. Ivo skriver i sitt beslut att: ”Detta är en allvarlig överträdelse av bestämmelserna i PSL (Patientsäkerhetslagen) som Ivo ser allvarligt på. Även om det framgår att (NN) vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristen kan (NN) inte undgå kritik för nämnda brist”.

Det är den enskilde yrkesutövarens ansvar att själv begära legitimation hos Socialstyrelsen. Men även arbetsgivaren har ett ansvar att kontrollera att den som anställs verkligen har legitimation, vilket enkelt kan göras genom att skicka ett mejl till Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det så kallade HOSP-registret.

Vårdgivaren undgår kritik

Men Ivo har valt att i det här fallet inte kritisera vårdgivaren för att ha missat att kontrollera att barnmorskan verkligen hade legitimation. Ivo anser att det räcker med den kritik som Socialstyrelsen redan riktat mot vårdgivaren och förutsätter att rutiner för kontroll av legitimation vid anställningar upprättas och följs så att liknande händelser inte upprepas.

På senare tid har flera landsting och regioner börjat granska om de medarbetare som har yrken där det krävs legitimation verkligen har det, bland annat Örebro och Västernorrlands län, Region Skåne, Halland och Kronoberg. Vid dessa kontroller upptäcktes att sammantaget drygt 50 sjuksköterskor saknade legitimation.

Precis som i fallet med barnmorskan har många av dem av olika anledningar inte begärt ut sina legitimationer från Socialstyrelsen efter att de blivit klara med sina utbildningar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida