Stockholm. Chefläkare vill se ökad kapacitet i förlossningsvården

Stockholm. Chefläkare vill se ökad kapacitet i förlossningsvården
Henrik Almkvist är chefläkare i Stockholms läns landsting. Foto: Fredrik Persson

Enligt barnmorskorna i Stockholm fungerar inte längre förlossningsvården. Landstingets chefläkare Henrik Almkvist håller åtminstone med om att kapaciteten är för låg.

19 februari 2013

I slutet av januari berättade Vårdfokus om hur barnmorskorna i Stockholm genom olika typer av aktioner försöker få politiker och andra att få upp ögonen för hur dåligt dagens förlossningsvård fungerar. De anser att de inte längre kan ge alla födande kvinnor en patientsäker vård. I tidningsartiklar och olika sociala medier beskrivs hur de själva inte hinner ta rast, är oroliga för att göra fel och ständigt stressade.

Henrik Almkvist, chefläkare på Stockholms läns landsting, håller med barnmorskorna om att det är för låg kapacitet i förlossningsvården och att det behövs åtgärder på både kort och lång sikt.

Ny förlossningsklinik byggs

– Praktikertjänst bygger en ny förlossningsenhet vid Sophiahemmet och när den är klar om ett år kommer de att kunna ta emot 4 000 förlossningar per år, säger han.

Men även på kort sikt behövs en höjd kapacitet eftersom det kommer att ske en ökning av antalet förlossningar de närmaste månaderna. I dag träffar tjänstemännen på landstinget verksamhetscheferna och chefläkarna på länets sjukhus för att diskutera hur man ska klara av den ökningen.

Ansvaret ligger på sjukhusen

Genom vårdvalssystemet får sjukhusen betalt per förlossning. Det innebär att de får mer pengar när det blir fler förlossningar. Men enligt Henrik Almkvist måste måste varje sjukhus planera för hur de ska kunna ta emot fler födande kvinnor.

Han påpekar också att beställarsystemet innebär att det är sjukhusen som har ansvar för att ge en god och patientsäker vård och för att de anställda har en bra arbetsmiljö.

Har inte landstinget och den politiska ledningen något ansvar alls för det?

– Vårt ansvar är att följa upp kvaliteten på den vård vi beställer. Det mäts på olika sätt och vi kan se att vi ligger väldigt bra till när det gäller det medicinska omhändertagandet vid förlossningar och att de som föder på våra sjukhus generellt är väldigt nöjda.

För många hänvisas

Han hänvisar till sjukhusens egna enkäter som alla födande kvinnor får fylla. Enligt dem är 98 procent nöjda med sin barnmorska och 96 procent kan rekommendera den förlossningskliniken de har varit på.

– Jag säger inte att allt är bra, mycket kan säkert blir bättre. Att 5,5 procent av de födande kvinnorna hänvisades till ett annat sjukhus förra året är ett exempel. Även om det inte alltid kommer att finnas lediga platser överallt, så borde vi kunna få ner den siffran, säger Henrik Almkvist.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida