Kompetensförsörjning

Antalet vårdutbildade behöver öka kraftigt

Antalet vårdutbildade behöver öka kraftigt
Antalet nybörjare på utbildningar till bland annat barnmorska och specialistsjuksköterska behöver öka kraftigt för att täcka framtida behov. Arkivbild: Getty Images

För att täcka sjukvårdens framtida behov av kompetens behöver antalet nybörjare på utbildningar till Vårdförbundets yrken öka med tiotals procent per år fram till 2035. Det visar en rapport från UKÄ.

5 november 2019

De demografiska förändringarna i Sverige ökar behoven av offentligt finansierade tjänster som skola, social omsorg samt hälso- och sjukvård. Redan i dag finns det brist på arbetskraft inom dessa områden. Prognoser tyder på att problemen kommer att kvarstå framöver, och utan åtgärder riskerar bristen på arbetskraft att bli ännu större än vad den är i dag.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har i en ny rapport tittat närmare på framtidens kompetensbehov för 15 bristyrken inom den offentliga sektorn. UKÄ har utifrån befintliga prognoser om efterfrågan, utbud samt examensfrekvens räknat ut om den nuvarande dimensioneringen av högre utbildning täcker den offentliga sektorns behov av kompetens i framtiden. När det gäller sjukvården är svaret ett rungande nej.

Hundratals fler varje år

För att täcka sjukvårdens behov 2035 behöver:

  • antalet nybörjare på specialistsjuksköterskeutbildningar (samtliga inriktningar) öka med i genomsnitt 919 stycken (40 procent) per år under 2021–2035 jämfört med antalet nybörjare 2018.
  • antalet nybörjare på röntgensjuksköterskeutbildningen öka med i genomsnitt 125 stycken (48 procent) per år under 2021–2035 jämfört med antalet nybörjare 2018.
  • antalet nybörjare på biomedicinska analytikerutbildningen öka med i genomsnitt 159 stycken (29 procent) per år under 2021–2035 jämfört med antalet nybörjare 2018.
  • antalet nybörjare  på barnmorskeutbildningen öka med i genomsnitt 78 stycken (20 procent) per år under 2021–2035 jämfört med antalet nybörjare 2018.

Svårt att uppskatta

När det gäller behovet av grundutbildade sjuksköterskor är det svårt att göra en verklig uppskattning. Enligt prognoserna som UKÄ utgår ifrån kommer det att med nuvarande utbildningstakt finnas ett överskott på grundutbildade sjuksköterskor år 2035. Problemet är att det i dessa prognoser inte tagits hänsyn till den befintliga bristen på grundutbildade sjuksköterskor i vård och omsorg. Dessutom kommer en del att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor och barnmorskor, vilket påverkar tillgången på grundutbildade sjuksköterskor.

Läs även: Inte säkert att fler studenter ger fler sjuksköterskor

Förbered för brist

För att utbildningarna ska kunna utökas i den omfattning som UKÄ beskriver behövs det betydligt fler lärare på lärosätena samt handledare ute i vården. Utbildningarna kommer behöva samarbeta och använda varandras kompetens eller fördela ansvaret mellan sig för att klara detta.

UKÄ bedömer samtidigt att lärosätena inte på egen hand kan möta framtidens kompetensbehov. För arbetsgivare inom sjukvården är den största utmaningen att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. UKÄ menar att sjukvården behöver förbereda sig för ett scenario där det inte går att tillgodose alla delar av framtidens kompetensbehov med ett tillräckligt antal högskoleutbildade.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida