Delegeringsstopp

Här får hemtjänsten inte längre ge medicin

Här får hemtjänsten inte längre ge medicin
Södertälje och Botkyrka hör till de kommuner som inför delegeringsstopp. De menar att läkemedelshantering kräver en annan kompetens än det är meningen att hemtjänstpersonalen ska behöva ha. Bild: Mostphotos

Allt fler av Stockholms kommuner tar bort delegeringarna av läkemedel till hemtjänstpersonal. Södertälje tycker att dagens arbetssätt inte är patientsäkert och lägger tillbaka sjukvårdsuppgifterna på distriktssköterskorna.

Med start i oktober ger hemtjänstpersonalen i Södertälje kommun inte längre läkemedel till sina brukare. De har länge haft delegering från landstingets distriktssköterskor att sköta sjukvårdsuppgifter.

– Vi tycker att den fördelningen av ansvaret gav bristfällig kvalitet till medborgarna. Utbildningen som hemtjänstpersonalen fick från primärvården var mycket varierande. Många fick komplettera sina kunskaper om medicin själva, säger Kerstin Pettersson, (V), äldreomsorgsnämndens ordförande.

Vanligaste arbetssättet

Hon är själv sjuksköterska och har sett hur delegeringarna från landstingets sjuksköterskor till kommunens hemtjänstpersonal har gått från att vara en möjlighet för att patienten skulle behöva träffa färre vårdare, till att bli det vanligaste arbetssättet.

– Det har bara blivit befäst att så ska man jobba. Men nu tar vi bort delegeringarna för att öka patientsäkerheten. Man talar idag inte om patientsäkerhet vad gäller den här frågan. Men vi vill lyfta fram den. Vår personal har hög kompetens i omsorg, men det är sjuksköterskorna som är ansvariga för hanteringen av läkemedlen och andra medicinska arbetsuppgifter.

Sätter ned foten

Nu har Södertälje kommun satt ned foten, men de följer bara en hel rad kommuner som fattat samma beslut. Södertälje är den elfte av Stockholms landstings 26 kommuner, som lämnar tillbaka ansvaret till landstinget.

– Processen började i våras när en hemtjänstgrupp sa att de inte längre kunde ta på sig delegeringar från landstinget. De hade inte kompetensen. Det var starkt gjort att ta det ansvaret, att säga ifrån.

Förutom patientsäkerheten finns också en ekonomisk aspekt av frågan. De delegerade arbetsuppgifterna tar alltmer tid ifrån hemtjänstpersonalen, som ofta redan är pressade. Landstinget betalar ingen kompensation till Stockholms kommuner för att de tar emot delegeringar och sköter läkemedel och andra sjukvårdsuppgifter som sondmat, stödstrumpor och sårvård.

Stockholms landsting är landets enda som fortfarande är huvudman för hemsjukvården. I landets övriga landsting och regioner är det kommunen, som då också har ekonomisk ersättning.

Fick inget avtal med landstinget

Botkyrka accepterar inte heller delegeringar från landstinget sedan i våras. Men innan dess hade kommunpolitikerna försökt få till en dialog och ett avtal om vad som var lämpligt att delegera till hemtjänstpersonal.

– Landstinget var ointresserade av att diskutera eller skriva avtal med tydliga ansvarsområden. Då satte vi stopp för delegeringarna. Vi hade varit öppna för att till exempel låta hemtjänstpersonal dela ut morgontabletterna, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka.

Mer tidskrävande nu

Men innan dess gjorde kommunen en utredning av hur många och vilken typ av delegeringar de hade. Det visade sig att delegeringarna blivit fler, mer tidskrävande och förutsatte hög kompetens.

– Förut fanns ett läkemedel som var blodförtunnande, nu finns det flera som du ska lära dig om och deras biverkningar. Men det är inte tänkt att vår personal, som ofta är undersköterskor, ska ha den typen av kompetens. Det är sjuksköterskornas ansvar.

Det framkom av utredningen att många läkemedel ska ges på speciella tider, flera gånger om dagen. Vissa ska ges med mat och andra inte.

– Forskningen har gått framåt och det är bra. Men det här blir för stressigt för hemtjänstpersonal som kan bli fast i duschen med en annan patient och missa läkemedelstiderna för nästa.

Missade morgontabletterna

En undersköterska var besviken på sig själv när hon missat att ge en patient morgontabletten, som var till för att hålla honom vaken. Istället sov han bort dagen.

Den mest tidskrävande uppgiften var att ge sondmat under en och en halv timme tre gånger om dagen. Det var långt ifrån den tanke om att hemtjänstpersonalen skulle dela ut morgontabletterna när de ändå var där, som var grundtanken med delegeringarna.

Enligt Socialstyrelsens delegeringsföreskrift ska delegeringar bara ske när det förbättrar för patienten, som att hen inte behöver träffa lika många vårdare. Däremot är det inte tillåtet att ge delegeringar till mindre kompetent personal för att spara in personalkostnad för sjuksköterskor.

– Tidigare ringde många patienter och anhöriga och berättade om brister i läkemedelshanteringen. Men det gör de faktiskt inte längre, sedan distriktssköterskorna började sköta läkemedlen och andra sjukvårdsuppgifter igen, säger Tuva Lund.

Tvingas träffa fler

En kritisk invändning som förts fram både i Södertälje och Botkyrka är att förändringen innebär att medborgare med hemtjänst nu tvingas träffa fler vårdare varje dag. Kerstin Pettersson förstår den oron.

– Men det finns patienter som vill träffa sin sjuksköterska oftare och nu får det. Dessutom vill ju jag som sjuksköterska få träffa mina patienter oftare, som jag är medicinskt ansvarig för. Då ser jag hur de mår och om behandlingen hjälpt dem, säger hon.

Delegering aktuell fråga

  • De kommuner i Stockholms län som inte längre tar emot delegeringar är: Sigtuna, Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg, Sollentuna, Vaxholm, Värmdö, Nynäshamn, Botkyrka och i oktober Södertälje.
  • Delegeringsfrågan är dubbelt aktuell i höst. Socialstyrelsen har lagt fram ett förslag om ändringar i läkemedelsföreskriften, för att det ska blir tillåtet med delegering av läkemedelshantering även i slutenvården. Både Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har vänt sig mot den delen av förslaget. I höst ska också delegeringsföreskriften börja omarbetas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida