Krav på bemanning skulle förhindra nya vårdskandaler – nu stoppas arbetet

Krav på bemanning skulle förhindra nya vårdskandaler – nu stoppas arbetet
Åren 2005–2009 dog uppemot 1 200 patienter i onödan på Stafford-sjukhuset i nordvästra England i det som har kallats den största vårdskandalen i modern tid. En av slutsatserna som drogs i utredningen efter skandalen var att det behövs riktlinjer för antalet sjuksköterskor för att vården ska vara säker. Arkivbild: TT

Arbetet med att reglera bemanningen inom den brittiska sjukvården hade kommit långt. Nu läggs det på is.

Frågan om bemanning och miniminivåer har varit ett hett diskussionsämne i Storbritannien alltsedan den så kallade Stafford-skandalen, som Vårdfokus har berättat om tidigare.

Under en längre tid har NICE (National Institute for Health and Care Excellence) haft uppdraget att ta fram riktlinjer för säkra nivåer för sjuksköterske- och barnmorskebemanning.

Riktlinjer för äldrevård och mödravård

För ett år sedan kom de med riktlinjer för äldrevård och så sent som i februari publicerades riktlinjer för antalet barnmorskor inom mödravården. Enligt planerna skulle de fortsätta arbetet och även ta fram riktlinjer för säker bemanning inom sammanlagt nio olika områden, bland annat akutavdelningar och psykiatri.

Men nu har hela arbetet avbrutits, rapporterar Nursingtimes.net.

Beslutet togs av chefen för NICE, sedan han fått besked från NHS, som driver den offentliga sjukvården i Storbritannien, om att de ska ta över arbetet med att se över bemanningsnivåerna. Nursingtimes.net skriver att NHS kritiserat arbetet inom NICE för att vara alltför ”mekaniskt”.

Brist på sjuksköterskor

Bristen på sjuksköterskor i Storbritannien har blivit allt allvarligare de senaste åren. En av orsakerna sägs vara arbetet med de nya riktlinjerna för bemanningsnivåer, tillsammans med att siffror på antalet sjuksköterskor vid de olika sjukhusen har börjat publiceras vilket har lett till krav på bättre bemanning på många håll.

Misstankar finns att sjuksköterskebristen, som också ökat kostnaderna för hyrsjuksköterskor, är en av orsakerna till att arbetet med de nya riktlinjerna har avbrutits så plötsligt.

De riktlinjer som redan är publicerade kommer inte att dras tillbaka.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida