Gyllene Äpplet

Vårdcentral prisas för att ha lyssnat på patienternas behov

Vårdcentral prisas för att ha lyssnat på patienternas behov
Beskrivning Rinkeby Vårdcentral prisades med Gyllene Äpplet dec 2017. På bilden syns från vänster: Razi Rahbar, Kerstin Nilsson, Eva Winqvist, Havise Koyuncu och Malin Olsson. Foto:Danish Saoree

Genom relativt enkla åtgärder har Rinkeby vårdcentral i Stockholm lyckats öka tillgängligheten för patienterna avsevärt. För detta prisas de nu med det Gyllene Äpplet som Stockholms läns landsting årligen delar ut för initiativ som leder till förbättringar för patienterna.

7 december 2017

Enligt Sveriges kommuner och landstings, SKL:s årliga patientenkät ökade patienternas upplevelse av bra tillgänglighet från 61 procent 2015 till 77 procent ett år senare.

Som förklaring till att tillgängligheten upplevs som så mycket bättre berättar distriktssköterskan Razi Rahbar att man numera jobbar personcentrerat och försöker utgå från de enskilda patienternas olika behov.

Många mindre åtgärder

Det är inte någon enskild åtgärd som lett till förändringen utan många mindre åtgärder som successivt införts, ofta på initiativ av personalen på vårdcentralen.

När de kartlade vilken hjälp befolkningen ville ha för att lättare komma i kontakt med vårdcentralen visade det sig att många kände sig obekväma med att ringa, främst på grund av språksvårigheter.

  • Därför finns det nu drop-in tider under hela dagen så att folk kan komma till vårdinrättningen utan att först behöva lyfta luren. Mellan klockan 8 och 17 kan de besöka vårdcentralen för att få en första bedömning gjord av en sjuksköterska.
  • Fler sjuksköterskor svarar också i telefon under de tider på dagen då patienttrycket är som störst.
  • Telefonmeddelandet har ändrats så att det är lättare att förstå för den som ringer.
  • Antalet tider för bokningar via webben har utökats.
  • Vårdcentralen anstränger sig också mer för att nå ut till dem som bor i området.

Kom inte när de blev kallade

– Vi upptäckte till exempel att diabetespatienter alltför ofta inte kom när de blev kallade. Sedan vi började med ett uppföljande samtal efter att vi skickat kallelsen med brev kommer många fler, berättar distriktssköterska Kerstin Nilsson som tillsammans med Razi Rahbar är inriktad på diabetespatienter.

  • Promenadgrupper för kvinnor har införts för att lättare komma i kontakt med dem som bor i området
  • Speciella hälsodagar hålls regelbundet på torget i Rinkeby.

– Då finns vi på plats ute och erbjuder blodtrycksmätning och mini-spirometri för att testa lungfunktionen. Det händer nu och då att vi fångar upp patienter som behöver komma till oss. Det är jätteviktigt att vi är en vårdcentral för alla i området, säger enhetschef Havise Koyuncu.

Juryns motivering till att just Rinkeby vårdcentral i år skulle få Gyllene Äpplet lyder:

Genom till synes små men betydelsefulla förändringar har Rinkeby vårdcentral ökat tillgängligheten för sina patienter. Varken språk, kultur eller sociala omständigheter får bli ett hinder för att söka vård. Bakom framgången ligger ett målmedvetet förändringsarbete som engagerat hela personalgruppen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida