JA TACK! till mer utbildning

Tanken på en förstärkt utbildning tas väl emot när Vårdfacket träffar studenter vid ett studentforum, en mötesplats anordnad av Vårdförbundets studerandeombudsmän.

I en tid när flera av grundutbildningarna har förlorat sin examinationsrätt och eu:s krav på utbildningarna pressar på möttes studenter från hela landet. Bland annat avhandlades Vårdförbundets utbildningspolitiska idé, som du kan läsa om på föregående sida. De studenter som Vårdfacket talade med var alla positiva till en förstärkt och längre utbildning. Men flera av förslagen i idén väckte frågor.

Carin Lhotsky, som går femte terminen på Röda korsets högskola i Stockholm, ställde frågan hur förbundet har tänkt sig att antagningen till utbildningarna ska gå till om inte bara betyg och högskoleprov ska gälla. I den utbildningspolitiska idén säger förbundet att det kan handla om samtal om etik och värderingar. Vårdförbundets ombudsman Ulla Falk fanns på plats för att räta ut frågetecknen. Hon var angelägen om att förmedla att ett sådant samtal inte bara är ett sätt för lärosätet att gallra bort olämpliga sökande. Det innebär också en möjlighet för den som söker att få en uppfattning om vad yrket innebär och kräver innan han eller hon börjar utbildningen.

Ett problem som flera av studenterna vittnade om är att dagens utbildningar ser rejält olika ut. Kurserna kan ligga på olika nivåer och litteraturen varierar, vilket kan hindra studenter från att byta lärosäte under pågående utbildning. Ulla Falk bekräftade att det är så, eftersom varje högskola är suverän när det gäller kursplaner och uppläggning av utbildningen. Hon rådde studenterna att alltid spara kursplaner och litteraturlistor för att göra det möjligt för lärosätena att jämföra och eventuellt godkänna byte av skola.

Det finns också andra skillnader mellan lärosätena. En del har ändrat betygssystemet och några har infört en nationell klinisk slutexamination. Men det är en anpassning till Bolognaprocessen som kräver att utbildningarna ska vara jämförbara.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida