Ny forskning: Många års nattarbete ökar risken för bröstcancer

Ny forskning: Många års nattarbete ökar risken för bröstcancer
Professor Torbjörn Åkerstedt presenterade forskning som visar att drabbas av bröstcancer ökar markant vid långvarigt nattarbete. Foto: Maria Ejd

Kvinnor bör undvika jobba natt under lång tid, anser forskaren som undersökt sambandet.

Tidigare forskning har pekat mot att nattarbete kan öka bröstcancerrisken. I dag presenterade Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska institutet, forskningsresultat som slår fast sambandet.

Kvinnor som arbetar natt i mer än 20 år löper en markant ökad risk; den ökar från 2 procent vid normala arbetstider till 3,5 procent vid nattarbete. Det gör de nattarbetande kvinnorna till en högriskgrupp.

– Exponeringstiden spelar stor roll så slutsatsen blir att kvinnor bör undvika att jobba natt under lång tid. Särskilt om de har en ärftlig risk för cancer, säger Torbjörn Åkerstedt.

Påverkar den biologiska klockan

Den ökade risken anses bero på två saker. Nattarbete påverkar vår biologiska klocka. Arbete under mörka nätter och sömn på ljusa dagar gör att klockan förändras och påverkar kroppstemperatur, blodtryck och olika organ i kroppen. Den desynkroniseringen ökar risken för mutationer.

Den andra orsaken till den ökade risken är att melatoninet, som är ett hormon som dämpar risken för cancer, minskar i påslag om man utsätts för ljus på natten.

– Den biologiska klockan styr hjärnan som i sin tur styr kroppens organ, och den klockan fördärvas om vi sover under dagen, säger Torbjörn Åkerstedt.

Just de studierna är än så länge bara gjorda på råttor.

Mest kvinnor som arbetar natt

Enligt Statistiska centralbyrån arbetar ungefär 16 procent av den arbetande befolkningen under nätter, och då räknas varianter som skiftarbete, permanent nattarbete och olika turlistor med. Majoriteten av dem som arbetar natt är kvinnor och de arbetar framför allt inom vården.

Tidigare forskning har visat att det finns andra hälsorisker med att arbeta natt. Det finns en liten ökning av risken för hjärt- kärlsjukdom, en möjlig risk för diabetes och en viss ökning av risken för multipel skleros. De akuta riskerna är mer uppenbara. Sömnen blir störd, tröttheten ökar och olycksrisken ökar med 40 procent.

Vad upplever då personer som arbetar natt som det största problemet? Enligt studierna är det framför allt att ha lågt inflytande på arbetstiderna. Kort framförhållning där man inte i god tid få veta att man ska arbeta natt är också ett problem. Liksom för kort dygnsvila.

Liten grupp med stora problem

– När det gäller gruppen som bara arbetar natt så är det bara 13 procent som upplever att det är ett stort problem. Det är en alltså en liten grupp som mår riktigt dåligt, resten uppger inga problem, säger Torbjörn Åkerstedt.

Det finns ännu ingen forskning som visar vad det beror på att en liten grupp blir så negativt påverkad av nattarbete.

– Vi skulle vilja ta reda på vad som är biologiskt fel. Vi har hypoteser som att det kan beror på ett påslag av immunsystemet, men vet inte ännu. Det är ett viktigt nästa steg i forskningen, säger Torbjörn Åkerstedt.

Fakta

  • Den nya forskningen bygger på studier från tvillingregistret där 13 000 kvinnor har fått frågor om antal år med nattarbete.
  • Den första studien från 1998 följdes upp 2012 och kvinnorna som ingår är under 60 år.
  • Forskarna har bland annat justerat för utbildningsnivå, livsstilsfrågor och antal barn. Men inte för ärftlighet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida