»Viktigast är att öppna ICN för fler«

29 juli 2009

Den beslutande församlingen, CNR, har valt Rosemary Bryant från Kanada till ny ordförande för ICN under de kommande fyra åren. Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, blev omvald som styrelseledamot i ytterligare fyra år. ?

– En av de viktigaste frågorna för ICN är att vi öppnar för fler organisationer. Ju fler sjuksköterskor som är med, desto lättare är det att göra vår röst hörd om hälso- och sjukvårdspolitik i världen, säger hon.?

ICN:s styrelse hade lagt ett förslag om att öppna organisationen för fler medlemmar. Trots det valde den beslutsfattande församlingen, CNR, att fortsätta att utreda frågan om medlemskap.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida