Ny författtning

Beslut: de får ordinera vacciner mot covid-19

Beslut: de får ordinera vacciner mot covid-19
Ytterligare ett vaccin är godkänt för användning inom EU. Foto: Mostphotos

För att genomföra effektiva och säkra vaccinationer mot covid-19 kommer distriktssköterskor och barnsjuksköterskor få rätt att ordinera de nya vaccinerna. Det meddelar Socialstyrelsen i dag.

11 december 2020

Som Vårdfokus skrivit om tidigare i veckan har Socialstyrelsen under hösten snabbutrett frågan om vilka som ska få ordinera vacciner mot covid-19. Ordinationsrätten är en central del i arbetet för att få en massvaccination att fungera så smidigt som möjligt.

I dag fredag blev det klart att det författningsförslag som myndigheten lagt fram kommer att gälla. Det innebär att utöver läkare kommer distriktsköterskor och barnsjuksköterskor få ordinera covid-19 vacciner.

Ansvarsfråga

Den nya författningen liknar i stort den som reglerar andra vaccin som vissa sjuksköterskor får ordinera. Här står det också att alla legitimerade sjuksköterskor får som tidigare administrera, det vill säga injicera, vaccin.

Sjuksköterskor med rätt att ordinera

Vilka sjuksköterskor som, utöver läkare, får ordinera läkemedel för vaccination regleras i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43).

Det handlar om:

-  sjuksköterskor som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

- sjuksköterskor som har genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av specialistutbildningarna ovan.

De behöriga sjuksköterskorna får ordinera följande vacciner:

  1. allmänna vaccinationsprogrammet för barn
  2. preventiva insatser mot tuberkulos
  3. influensavaccination till riskgrupper
  4. pneumokockvaccination till riskgrupper
  5. vaccination mot
    hepatit B
  6. profylax till vuxna mot difteri och stelkramp.

- sjuksköterskor med utbildning som är likvärdig
med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt första stycket 1–6.

- sjuksköterskor som har genomgått någon annan utbildning än de
som anges i första eller andra styckena och som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination
enligt första stycket 2–6.

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om utbildningarna motsvarar specialistutbildningarna ovan. Bedömningen ska dokumenteras.

Att ordinationsrätten inte skulle utökas till fler grupper än distriktssköterskor, skolsköterskor och specialistsjuksköterskor inom barn- och ungdom är en viktig fråga både för professionsföreningarna och Vårdförbundet.

Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, förklarade nyligen varför i en artikel i Vårdfokus.

– Det gäller att ha rätt kompetens för att kunna bedöma om en person kan erbjudas vaccin utifrån hälsotillstånd och eventuella allergier. Det är ett stort ansvar och man ska inte tulla på den kompetens som krävs, det är jätteviktigt, säger hon.

Bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2021, men får tillämpas först efter att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19 har publicerats.

Den nya författningen hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida