Tema ärftlig cancer

Hon lotsar rätt i genernas värld

Hon lotsar rätt i genernas värld
Vid en genetisk utredning går Jenny Pettersson igenom hur anlag ärvs och vilka konsekvenser det kan få för patienten och familjen. Foto: Veronika Lax

En utredning om ärftlig cancer kan väcka både oro och sorg. "Min uppgift är att förmedla kunskap och hopp", säger Jenny Pettersson, som är genetisk vägledare vid landets enda sjuksköterskeledda onkogenetiska mottagning.

I en gammal kasernbyggnad på Ryhovs sjukhusområde tar Jenny Pettersson emot sina patienter i privata kläder. Mottagningsrummet är ljust och luftigt, med stora fönster och högt i tak. En grå brits i ena hörnet är det enda som skvallrar om att det bedrivs någon form av vård här. Hit kommer personer som ska utredas för ärftlig cancer.

– Det är meningen att det inte ska kännas som ett sjukhus här. Även om de som kommer hit får besked om att de har högre risk för att utveckla vissa cancersorter så lämnar vi inga diagnoser här, det är stor skillnad, säger Jenny Pettersson.

Hon är specialistsjuksköterska i onkologi med 25 års erfarenhet inom området. För nio år sedan fick hon och en kollega uppdraget att starta landets första onkogenetiska mottagning på länsnivå. Det är också den enda som leds av sjuksköterskor. På mottagningen arbetar i dag fyra sjuksköterskor och två vårdadministratörer. Jenny Pettersson och hennes kollegor har ett nära samarbete med genetikerna vid onkogenetiska mottagningen på Linköpings universitetssjukhus. De hjälps åt vid särskilt komplicerade fall och har regelbundna ronder ihop. Samarbetet är också ett sätt för sjuksköterskorna vid Ryhov att hålla sig uppdaterade om den senaste forskningen på området.

Känslor av skuld mot barn och barnbarn är vanligt och jag brukar försöka förekomma det genom att avdramatisera och förklara att det inte är någons fel.

– Som sjuksköterska får jag arbeta väldigt fritt. Vi gör utredningarna här och när nya bärare upptäcks kopplas en genetiker från Linköping in, säger Jenny Pettersson.

Många oroliga vid första besöket

Hon är utbildad genetisk vägledare, vilket innebär att hon står för det psykosociala mottagandet och genomför den genetiska utredningen. Jenny Pettersson tar fram sin pärm med bilder på gener och kromosomer. Den använder hon för att förklara nedärvningsmönster och hur olika mutationer i generna kan påverka risken att utveckla cancer. Många patienter är oroliga när de kommer hit första gången och Jenny Pettersson brukar låta dem ställa sina frågor direkt. Då blir de flesta lite lugnare. Hon får också reda på vad de är mest intresserade av och mottagliga att ta till sig kunskap om. Det är viktigt eftersom det är ganska mycket information hon ska lämna under ett enda besök.

Så blir du genetisk vägledare

För att arbeta som genetisk vägledare behöver du:

  • ha en grundläggande akademisk utbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng inom något av hälsovetenskapens områden, till exempel som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller inom socialt arbete, psykologi eller motsvarande ämnen.
  • ha genomgått utbildning och examination i genetisk vägledning. Den teoretiska utbildningen kan vara enskilt validerad eller en accepterad genetisk vägledarutbildning. Utbildning finns i dag vid Lunds universitet
    (uppdragsutbildning på 15 högskolepoäng) och vid Linköpings universitet (mastersprogram på två år).
  • Som genetisk vägledare kan du arbeta inom onkogenetik (ärftlig cancer), kardiogenetik (ärftliga hjärt/kärlsjukdomar) eller allmän genetik (till
    exempel fosterdiagnostik och ärftliga sjukdomar i nerver och muskler).

Källa: Svensk förening för medicinsk genetik och genomik, SFMG, Lunds universitet och Linköpings universitet

Tillsammans med patienten ritar Jenny Pettersson upp ett släktträd för att undersöka hur cancerförekomsten ser ut i familjen och vilka andra familjemedlemmar som kan vara aktuella för utredning. Besöket avslutas med att patienten erbjuds att lämna ett blodprov för genetisk screening. De flesta väljer att ta testet direkt, andra vill fundera lite till.

Innan patienterna går hem får de med sig så kallade familjebrev. Eftersom vården inte får söka upp möjliga bärare är det upp till patienten själv att kontakta sina anhöriga.

– Det kan vara svårt. Känslor av skuld mot barn och barnbarn är vanligt och jag brukar försöka förekomma det genom att avdramatisera och förklara att det inte är någons fel. Jag kan stötta patienterna kring hur och när de ska samtala med sina närstående. I de fall en ärftlighet upptäcks finns det mycket vården kan göra i förebyggande syfte. Kvinnor som får besked om att de är bärare av till exempel BRCA1 eller BRCA2 som ger ökad risk för bröstcancer erbjuds regelbundna kontroller med mammografi, ultraljud och MR. Om de önskar kan de också få remiss till kirurgmottagningen för ställningstagande om mastektomi – borttagande av brösten i preventivt syfte.

Jenny Pettersson, genetisk vägledare vid Ryhovs sjukhus, står vid en möbel med en utdragen arkivlåda och ligger i eller tar ut en mapp ur arkivet
– De flesta som kommer hit är inte bärare av ärftlig cancer. Även om cancer är vanligt så är det bara en liten del som är ärftlig. Jag brukar säga att jag arbetar med det ovanliga, säger Jenny Pettersson. Foto: Veronika Lax

Patienter med Lynchs syndrom, med ökad risk för tarmcancer, får också tätare kontroller och ibland kirurgi för att ta bort delar av tarmen i förebyggande syfte. Jenny Pettersson är noga med att förklara att även om svaret visar bärarskap så behöver det inte betyda att personen kommer att drabbas av cancer.

– Det är en sårbarhet som kroppen haft sedan födseln. Men det finns också andra saker som påverkar – som hur vi lever, äter och motionerar. Jag pratar alltid om livsstilsfaktorer som har stor betydelse, som rökning där vi verkligen har evidens för att det ökar risken för cancer.

Arbetar nära kliniker

Patienterna hänvisas till mottagningen från andra delar av vården eller via egenremisser genom 1177. En växande grupp är också personer som fått besked om att de är anlagsbärare när de släktforskat eller gjort en hälsokontroll.

– De är inte beredda på svaret och hamnar i en sorts ingenmansland. Där kan jag bidra med kunskap och ge hopp.

Onkogenetiska mottagningar

I Sverige finns sju mottagningar för utredning av ärftlig cancer. Sex av dem finns vid landets universitetssjukhus och en vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Här arbetar ett team bestående av genetiker (läkare med specialistutbildning inom genetik), sjukhusgenetiker (naturvetare), genetiska vägledare, biomedicinska analytiker och administrativ personal. I dag arbetar drygt 30 sjuksköterskor inom onkogenetik i Sverige.

Källa: Svensk förening för medicinsk genetik och genomik, SFMG

Jenny Petterson arbetar nära de kliniker som möter patienter med cancer som kan vara aktuella för utredning. Hon deltar också i framtagandet av lokala vårdprogram som uppdateras i takt med att kunskapen om olika gener och behandlingsmöjligheter ökar. När politikerna i Region Jönköping fattade beslut om att öppna den onkogenetiska mottagningen vid Ryhov var syftet att flytta vården närmare patienterna. De misstänkte att det fanns ett mörkertal av personer som inte utreddes för ärftlig cancer och därmed inte fick tillgång till viktiga kontroller och förebyggande åtgärder.

– När vi började skickades ett 40-tal patienter per år till Linköpings universitetssjukhus, i dag hanterar vi ungefär 500 remisser årligen här. Vi har lyckats göra verksamheten mer synlig och på så sätt vården mer jämlik.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida