Vårdfokus teman

Innehåller 32 artiklar - senast uppdaterad onsdag 21 juni 2023 10:59
Hot och våld i vården 24 april 2023

De jobbar mot våldet: ”Man vet inte vad som kan hända”

24 april 2023 Gängskjutningar skakar Sverige. Sjuksköterskor möter det grova våldet i frontlinjen inom ambulans och akutvård. De spelar också en roll i det förebyggande och rehabiliterande arbetet med barn och unga. Vårdfokus har i en artikelserie träffat sjuksköterskor som jobbar för ett tryggare samhälle.