Bemanning

Region Stockholm pausar hyrpersonal – oro bland sjuksköterskor

Region Stockholm pausar hyrpersonal – oro bland sjuksköterskor
Läget på Södersjukhusets akutmottagning har varit mycket ansträngt. Hur behovet av extra hyrpersonal ska minskas är oklart. Foto: Södersjukhuset

Region Stockholm har pausat bokningen av hyrpersonal till vård i egen regi efter den sista februari. Men hr-direktören vill inte kalla det hyrstopp. På Södersjukhuset skapar beskedet oro bland sjuksköterskorna.

Den politiska ledningen i Region Stockholm har beslutat att kostnaderna för bemanningsanställda ska minska. Regionledningen har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur det ska gå till.

Under arbetet med planen har regionledningen pausat inbokningen av extern personal i alla vårdverksamheter i egen regi efter den sista februari. Hur det blir i mars med den inhyrda personalen ska beslutas under februari månad.

Beskedet väcker oro och frågor på arbetsplatserna.

Carina Hansen, huvudskyddsombud Vårdförbundet Södersjukhuset.

–  Vi förstår inte hur det ska fungera i praktiken när hyrpersonalen ska tas bort från en dag till en annan. Vi är väldigt oroliga för arbetsmiljön det här kommer generera för befintlig personal. Blir den värre kommer fler lämna akutsjukhusen i Stockholm, säger Carina Hansen, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Södersjukhuset.

Region Stockholms ledning säger att det inte finns något beslut om ett hyrstopp 1 mars utan bara en överenskommelse att just nu pausa inbokningen av hyrpersonal efter den sista februari.

– Vad som händer därefter i bemanningsfrågan analyseras just nu och kommer kommuniceras de närmaste veckorna, säger hr-direktör Ulrika Sundquist.

Men är det inte en sorts hyrstopp att man inte kan boka in personal efter ett visst datum?

Ulrika Sundquist HR-direktör Region Stockholm.
Ulrika Sundquist, HR-direktör Region Stockholm. Foto: Anna Molander.

– Det finns inget beslut om ett hyrstopp utan vi håller på att tillsammans göra en djuplodande analys av hur vi kan planera vår verksamhet för att på sikt bli mindre beroende av inhyrd bemanning. Det kommer ta tid och då har vi bestämt att inga avrop görs från ramavtalet efter sista februari. Beslutet gäller alla verksamheter som drivs i egen regi i hela regionen. Vi ska bestämma innan den sista februari hur vi kan använda våra egna resurser, säger hon.

Carina Hansen, huvudskyddsombud på Södersjukhuset har en annan bild av läget.

– Arbetsgivaren använder inte ordet hyrstopp men jag vet inte något bättre ord. De säger att de ska minska inhyrningen med särskilt dispensförfarande. I vilken utsträckning det blir dispenser eller för vilka yrkeskategorier har vi ingen aning om än, säger hon.

Vårdfokus har även sökt Södersjukhusets ledning, som hänvisar till regionledningen i frågor som rör det ramavtal regionen har med 97 bemanningsföretag.

”Rött läge på sjukhuset”

Vårdförbundet på Södersjukhuset befarar att vårdplatserna kommer minska ytterligare med mindre hyrpersonal – trots att sjukhuset redan haft överbeläggningar och fått kritik för bristen på vårdplatser av Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo.

– I dag finns en handfull avdelningar på Södersjukhuset där cirka femtio procent av personalen består av hyrsjuksköterskor, säger Carina Hansen.

När Vårdfokus ringer på onsdagen är det rött läge på sjukhuset.

– Sexton personer som behöver läggas in saknar en vårdplats. Det är inte ovanligt och inte heller sunt. Vi har haft ett otroligt högt inflöde av patienter i relation till de vårdplatser vi har, säger Carina Hansen.

Oklart läge för hyrpersonalen

Bland hyrsjuksköterskor bubblar en oro för vad regionens nya direktiv kommer innebära för dem. Men luttrade bemanningssköterskor tror samtidigt de kommer få arbeta kvar, enligt Carina Hansen.

– Det här har de ju sagt förut från regionen, men det har aldrig genomförts, säger hon.

Carina Hansen tror Region Stockholm kommer få svårt att matcha de fördelar som finns i bemanningsbranschen. Samtidigt har inte alla hyrsjuksköterskor möjlighet att flytta till en annan region om jobb försvinner.

– Regionen måste bli en bättre arbetsgivare för att locka tillbaka personer, inte bara från bemanningsföretag, utan också de som lämnat yrket för att de inte orkar. Och där bär politikerna det största ansvaret, säger Carina Hansen.

Hr-direktör Ulrika Sundquist tycker regionen har gjort satsningar för att locka vårdpersonal, men att de kan göra mer. Hon nämner att det finns betald fortbildning till specialistsjuksköterska och att extra pengar vikts för en bättre arbetsmiljö.

– Vi behöver agera både i kortare och längre perspektiv. Vi behöver vara attraktiva och hållbara och ha en kontinuitet i teamet för arbetsmiljön – som en förutsägbarhet i när man jobbar och är ledig, säger hon.

”Varför väljer sjuksköterskor bemanningsföretag i stället?”

Emma Jonsson, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.
Emma Jonsson, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.

Vårdförbundets ordförande i Stockholm, Emma Jonsson, poängterar att det inte gjorts någon partsgemensam överenskommelse om hyrstopp. Hon ser både för- och nackdelar med beslutet att dra ner på inhyrd personal.

– Det är bra ur ett samhällsperspektiv men det är fel tågordning att säga: Stopp! Nu har vi inte mer bemanning. Hur ska man utföra vården? Arbetsgivarna måste fråga sig: Varför väljer sjuksköterskor bemanningsföretag i stället för anställning i regionen?

Avtal för bemanningspersonal

Region Stockholm har ett ramavtal för inhyrd bemanning inom vård i egen regi med 97 olika företag. Avtalet löper hela 2023 med tre månaders uppsägningstid.

Regionen vill på sikt ersätta avtalet med ett nationellt ramavtal för inhyrd bemanning som SKR försöker ta fram. Den nationella processen har hittills stoppats av överklaganden från bemanningsbolag.

Hyrsjuksköterskor har också protesterat mot en gemensam prislista.


Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida