Viktigt att fråga äldre om sex

Viktigt att fråga äldre om sex
Allt fler äldre är sexuellt aktiva. Arkivbild: Mostphotos

Allt fler äldre är sexuellt aktiva — och är öppna för att prata om sin sexualitet med läkare och sjuksköterskor.

Det är inte så att de äldre själva är generade över att prata om sex – men i mötet med vården får de sällan frågan. När de försöker ta upp något problem händer det till och med att de blir bortviftade med ”Ja, men vid din ålder…”

Nils Beckman vid Centrum för åldrande och hälsa i Göteborg har ägnat många år att forska om äldres sexualitet. I den avhandling som han nu lagt fram vid Sahlgrenska akademin rapporterar en majoritet av både kvinnor och män i 70-årsåldern att de är nöjda med sexualiteten.

Och en klar majoritet, 88 procent av männen och 82 procent av kvinnorna, ser det som både positivt och naturligt att hälsoundersökningar också tar upp frågor om sex.

Sexualitet upphör inte med åldern

Det finns en förlegad syn på äldres sexualitet, menar Nils Beckman och säger att det är särskilt viktigt att vårdpersonal får mer kunskap om äldre och sex.

– Läkare och sjuksköterskor som behandlar äldre måste förstå att kärlek, lust och sexualitet inte upphör på grund av ålder och de får inte tveka att fråga om sexuella problem oavsett hur gamla deras patienter är.

Mer sexuellt aktiva

Både kvinnor och män i 70-årsåldern har blivit mer sexuellt aktiva på 2000-talet jämfört med 1970-talet.

I början av 70-talet var bara 12 procent av kvinnorna sexuellt aktiva och 47 procent av männen.

År 2000 hade det ökat till 34 procent av kvinnorna och 66 procent av männen, visar de epidemiologiska studier som Nils Beckman gjort.

Även 97-åringar tänker på sex

– Våra studier visar att även 97-åringar har sexuella känslor. Även om få fortfarande är sexuellt aktiva i den åldern berättar de om sexuella drömmar och tankar och många känner en saknad efter den sexuella samvaron, säger Nils Beckman.

Avhandlingen Epidemiological studies of sexuality in old age försvarades vid en disputation den 30 januari.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida