– Det kan säkert bli så att vissa delar av vårt arbetssätt lever kvar både här på Södersjukhuset och i Södertälje, men tanken verkar inte vara att hela Södra BB-konceptet ska flyttas.

Det säger Lilleba Anckers, barnmorska och förtroendevald för Vårdförbundet på Södra BB. I torsdags träffade barnmorskorna ledningen för Södertälje BB för att diskutera vad som händer nu efter landstingets tjänstemannabeslut att "flytta konceptet Södra BB till Södertälje".

– Vi uppfattade att cheferna i Södertälje var tydliga med att de inte tar hela Södra BBs koncept, men att de är intresserade av att lära och inspireras av oss och införa valda del, säger Lilleba Anckers.

Många frågetecken

Att ge Södertälje sjukhus uppdraget att erbjuda Södra BBs koncept är inte ett politiskt beslut i Stockholms läns landsting utan ett tjänstemannaärende. Och många frågor återstår att lösa.

– Inriktningen att blivande föräldrar ska erbjudas detta koncept vid Södertälje sjukhus är beslutad, men inte exakt formerna som till exempel hur förlossningsverksamheten vid Södertälje ska se ut och när förändringen ska ske, säger landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin.

Enligt Sven Klaesson, verksamhetschef för barn- och kvinnoverksamheten på Södertälje sjukhus, kommer man att titta på möjligheterna till ökad samverkan med mödravården, en utökad Aurora-mottagning för kvinnor med uttalad förlossningsrädsla, särskilda insatser kring flyktingmottagandet och ett ökat individuellt stöd till den födande kvinnan.

Lika för alla

Han säger att det handlar om att stegvis utveckla verksamheten, baserat på konceptet Södra BB, men att det ska vara ett "bredare anslag" och att alla patienter ska erbjudas samma förutsättningar.

– Vi inser ju att det inte handlar om att flytta hela verksamheten, utan om att tillämpa vissa delar och att det här i praktiken innebär en nedläggning av Södra BB, säger Lilleba Anckers.

Den uppfattningen delas av de två vårdsakkunniga barnmorskorna inom landstinget, Elena Bräne och Catharina Zätterström, som på Barnmorskeförbundets webbsida publicerat ett öppet brev till politikerna.

Kommer att försvinna

"Vi anser att informationen om att Södra BB flyttar till Södertäljes sjukhus är helt missvisande. Vårdkonceptet Södra BB kommer att försvinna. Den enda alternativa förlossningsvården i Stockholm försvinner", skriver de.

Även barnmorskorna vid Södra BB har skrivit ett brev till politikerna i landstinget för att tydliggöra vad konceptet Södra BB innebär.

– Hoppet är det sista som överger en. Det är mycket som är oklart ännu, men vi hoppas att de politiskt ansvariga ska bli tydligare med att de vill att hela konceptet Södra BB ska flyttas till Södertälje – inte bara delar av det, säger Lilleba Anckers.