Barnmorskorna går samman för att lyfta kampen till nationell nivå

Nu tänker de demonstrerande barnmorskorna i landet gå samman för att visa att Sveriges barnmorskekår är enig i sina krav. Det första nationella mötet blir på barnmorskedagarna i slutet av oktober.

25 september 2013

Trots barnmorskeupprorets många manifestationer och stora genomslag i media har ingenting hänt i praktiken vare sig för de födande kvinnorna eller när det gäller barnmorskornas arbetsmiljö. Varken i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Visa på nya arbetssätt

Lite politisk framgång har Stockholmsbarnmorskorna visserligen haft. I landstingets reproduktiva råd kommer en andra vårdsakkunnig barnmorska att ta plats och en utredning av kvinnosjukvården pågår.

Men nu diskuterar barnmorskorna i landet att gå samman. De vill bli en samtalspartner som räknas. Och de vill använda sin gemensamma kraft för att visa på nya sätt att arbeta för att ge födande kvinnor en god vård.

– För professionens skull behöver vi lyfta våra frågor till en nationell nivå. Visa politiker och allmänhet att vi alla vill samma sak. I våras var vi taggade, sedan gick luften ur oss under den pressade sommaren, men nu bildar också vi en strategigrupp som den i Stockholm, berättar Malin Bergander i Göteborg.

Kräver bättre arbetsmiljö

Förutom huvudkravet en närvarande barnmorska hos varje kvinna under den aktiva fasen av födseln handlar kampen också om att fler barnmorskor måste utbildas och arbetsmiljön bli bättre för dem som jobbar. Återigen har förlossningsvården klarat sommaren tack vare att barnmorskorna tagit extrapass och dubbelpass – ofta helt utan rast.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida