Nordisk barnmorskekonferens Helsingfors

Fullmatat forskningsprogram möter nordiska barnmorskor

Fullmatat forskningsprogram möter nordiska barnmorskor
Konferensen pågår i tre dagar på Marina Congress Center. Foto: Sanna Björkman.

I dag samlas drygt 600 barnmorskor från tolv länder i Helsingfors. Det är dags för nordisk konferens och här presenteras den senaste forskningen inom barnmorskornas arbetsfält. En av deltagarna är Niklas Envall från Högskolan Dalarna.

Himlen är blå, men luften är kylig i den finländska huvudstaden. Utanför Marina Conference center i Helsingfors hamn strömmar barnmorskor från hela Europa in för att registrera sig till den Nordiska barnmorskekonferensen, NJF. Under tre dagar kommer de att få ta del av närmare 200 presentationer, träffa kollegor och mingla med stadens borgmästare.

Konferensens tema är barnmorskans roll som främjare av sexuella och reproduktiva rättigheter – ett högaktuellt ämne då läckta dokument från Högsta domstolen i USA precis avslöjat planerade inskränkningar av aborträtten i USA.

Viktigt att träffa kollegor

För barnmorskan Niklas Envall är det den andra nordiska konferensen han åker på men den tredje där hans forskning presenteras. Inom ramen för Lowe-projektet ska han berätta om tre studier han medverkat i och också hålla i en workshop.

Porträtt Niklas Envall
Barnmorskan Niklas Envall är lektor och forskare vid Högskolan Dalarna och på Karolinska Institutet. Foto: RFSU.

Vad har du för förväntningar på konferensen?

– Det betyder jättemycket att få träffa kollegor från de andra nordiska länderna. Även om mycket är likt i våra arbetssätt jobbar vi i olika kontexter, det är superspännande att ta del av. Tyvärr kommer jag i år bara kunna vara på plats på fredagen då jag ska presentera våra resultat och hålla i workshopen.

Vad handlar din forskning om?

– Jag doktorerade 2019 med en avhandling om hur man kan öka användningen av långtidsverkande preventivmedel, Larc. Där följde jag bland annat upp kvinnor som fått en kopparspiral som akut preventivmedel. Sex månader efter tillfället var det fler som hade ett effektivt preventivmedel bland dem som fått en kopparspiral än bland dem som valt ett akut p-piller.

– Jag har också utvärderat smärtlindring vid spiralinsättning och varit med och utvecklat en modell för strukturerad preventivmedelsrådgivning med fokus på effektivitet. De viktigaste fynden i i den senare studien var att den strukturerade rådgivningen ledde till att fler valde en Larc-metod, och att den uppskattades av både barnmorskor och patienter. Vi såg också att det är tidsneutralt jämfört med standardrådgivning, är lätt att implementera och att det blir färre vårdbesök i längden.

Forskar om långtidsverkande preventivmedel

Niklas Envall

Gör: Barnmorska sedan 2010. Lektor vid Högskolan Dalarna. Forskare vid Högskolan Dalarna och Karolinska institutet.

Karriär: Arbetat inom förlossningsvården och på RFSU-kliniken i Stockholm. Arbetar ibland extra på förlossningen vid Danderyds sjukhus.

Disputerade 2019 med avhandligen Increasing uptake of long-acting reversible contraception — LARC

Vad innebär strukturerad preventivmedelsrådgivning?

– Vår modell innehåller flera olika delar med en tydlig struktur som ska underlätta både för barnmorskan och patienten i rådgivning kring preventivmedel. Dels får patienten se en film inför besöket som beskriver olika preventivmetoder och en effektivitetskarta över de olika behandlingarna. I samtalet utgår sedan barnmorskan från fyra grundläggande frågor. Den första, och vägledande, är: Vad skulle du göra om du blir gravid idag? Utifrån svaret kan barnmorskan och patienten sedan resonera sig fram till vilken typ av preventivmedel som passar bäst. I modellen ingår också en låda med olika modeller på preventivmedel så att kvinnan kan titta och känna på de olika alternativen.

Niklas Envall menar att det är viktigt av flera skäl. Dels för att kvinnan ska kunna ta ett informerat beslut, dels för att fler att välja den mest effektiva metoden, det vill säga långtidsverkande preventivmedel. I dag är ofta den primära informationskällan internet och bekanta och då sprids lätt olika myter. Till exempel är det många som fortfarande tror att spiral bara är för dem som fött barn.

– Jag tror att barnmorskor generellt är bra på rådgivning, framför allt när det gäller unga kvinnor. Där vi ser att aborterna minskar. Men samtidigt ligger antalet aborter högst hos kvinnor mellan 26 till 29 år som fött barn de senaste två åren. Här behöver vi bli bättre.

Vad beror det på?

Det kan vara flera olika orsaker. Rädsla för biverkningar, oro för smärta i samband med spiralinsättning eller okunskap kring hur långtidsverkande preventivmedel fungerar kan vara några av dem. Det kan också bero på när kvinnorna får möjlighet att diskutera frågan med vården. De som nyligen fött barn får i dag sin rådgivning i samband med eftervårdsbesöket, men 30 procent kommer inte på det. När tiden går finns det en risk att de redan ha hunnit bli oplanerat gravida.

I ett nytt forskningsprojekt ska Niklas Envall och hans kollegor nu utvärdera strukturerad preventivmedelsrådgivning redan under graviditeten. Samtalet ska genomföras ungefär i vecka 30. Då finns det möjlighet att göra en plan och skriva ett recept som är klart att hämta ut när kvinnan fött barn.

– Vi ska också undersöka om det går att optimera smärtlindringen i samband med spiralinsättning genom att använda ett starkare bedövningsmedel lokalt. I min första studie såg vi en liten, men icke signifikant skillnad mellan grupperna då vi använde enprocentig Mepivacaine, nu ska vi pröva med tvåprocentig Mepivacaine i stället. Studien ska genomföras vid olika mottagningar runtom i Sverige.

Har du något tips till barnmorskor på konferensen?

– Kolla igenom programmet noga och var inte rädd för att gå på presentationer som ligger utanför ditt specifika arbetsområde. Då kommer du att lära dig mycket nytt och många nya dörrar kan öppnas.

Nordisk barnmorskekonferens, NJF

Arrangeras var tredje år. Årets konferens är den 22:a i ordningen.

Värdar i år är finska Barnmorskeförbundet och konferensen pågår mellan 4-6 maj i Skandic Marina Congress center i Helsingfors.

Drygt 600 barnmorskor från tolv länder är anmälda till konferensen. Den största gruppen deltagare är från Sverige.

Temat för årets konferens är "“Barnmorskor som främjare av rättigheterna inom sexuell- och reproduktiv hälsa”.

Presentationerna berör teman som till exempel familjeplanering, vård
av den födande kvinnan och hennes familj, sexuella rättigheter, barnmorskeutbildning och mödravård. Speciellt aktuella ämnen i år är COVID-19 och digitala tjänster inom
barnmorskans arbete.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida