sjuksköterskebristen

Betald utbildning ska locka sjuksköterskor till operation

Betald utbildning ska locka sjuksköterskor till operation
Norrbotten behöver omgående minst tio operationssjuksköterskor, på sikt betydligt fler. Arkivbild: Getty images.

Den stora bristen på operationssjuksköterskor vill Region Norrbotten lösa genom att erbjuda specialistutbildning med lön. Förhoppningen är att minst 10-15 sjuksköterskor ska börja utbildningen i Luleå till hösten.

19 februari 2019

Under en längre tid har bristen på operationssjuksköterskor bara ökat och lett till hög stress för personalen, inställda operationer och allt mer inhyrd personal. I Norrbotten är operationssjuksköterskor en av de yrkesgrupper där regionen är mest beroende av inhyrd personal. Dessutom väntas stora pensionsavgångar bland operationssjuksköterskor i hela Norrbotten de närmaste åren, så läget är minst sagt bekymmersamt.

– På kort sikt skulle vi behöva anställa åtminstone tio operationssjuksköterskor. På längre sikt är det betydligt fler, konstaterar Per Marcusson, länschef för operation, anestesi, intensivvård i Region Norrbotten.

Inget tak för hur många

I höst startas en specialistutbildning för operationssjuksköterskor vid Luleå tekniska universitet i samarbete med regionen. Sjuksköterskor som är anställda i Region Norrbotten har möjlighet att behålla sin lön under tiden de går utbildningen.

– Vi har inget tak för hur många som får gå utbildningen, men kan säkert ta in 10-15 sjuksköterskor, säger Per Marcusson.

Efter utbildningen får operationssjuksköterskorna 3 000 kronor mer i månadslön samt ett tillägg på 2 500 kronor för att det är ett bristyrke. 5 500 mer som specialistutbildad låter rimligt, tycker Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Camilla Eriksson Sundberg.

– Men det är också viktigt att löneutvecklingen fortsätter och att de som utbildas får en plan för hur de ska kunna avancera både yrkesmässigt och lönemässigt, säger hon.

Måste stanna i två år

Region Norrbotten ställer också motkrav. Dels ska de studerande vara beredda att arbeta tre helgpass per termin under studietiden, dels måste de arbeta kvar inom någon av regionens tre operationsenheter under minst två års tid efter avslutad utbildning. Det här är något som Vårdförbundet ogillar.

– Vi tycker det är bra att regionen ger sjuksköterskor möjligheten att specialistutbilda sig med lön, men vi tycker det ska ske utan tvång, säger Camilla Eriksson Sundberg.

Hon tror att kravet på att jobba minst tre helger kan bli betungande eftersom studierna är på heltid. Kravet på att jobba kvar minst två år borde regionen ta bort helt, anser Vårdförbundet.

– De borde förstå att om jag som anställd får en utbildning med lön så känner jag att arbetsgivaren vill satsa på mig och vill stanna kvar för att jag känner mig uppskattad. Men det ska bygga på frivillighet, säger Camilla Eriksson Sundberg.

Betald specialistutbildning

I Norrbotten finns flera olika modeller för sjuksköterskor som specialistutbildar sig med lön. Förutom den här modellen har man också specialistutbildning med lönebidrag, vanligtvis 20 000 kronor i månaden. Dessutom finns AST, akademisk specialisttjänstgöring enligt Vårdförbundets modell, bland annat inom psykiatrin.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida