Karolinskas bemanningskris

Inhyrda jobbar på mer än varannan operationssal

Inhyrda jobbar på mer än varannan operationssal
Operationssjuksköterskan Gurbet Ari har valt att stanna på Karolinska universitetssjukhuset, men många av hennes kolleger har slutat. Foto: Anna Simonsson.

Större delen av de planerade operationerna skulle tvärstanna utan inhyrda sjuksköterskor. På 8 av 14 salar arbetar operationssjuksköterskor från bemanningsföretag.

4 januari 2016

Karolinska universitetssjukhuset är fortfarande kraftigt beroende av att hyra in sjuksköterskor. På operationsavdelningen i Solna är varje dag ett pussel för att kunna hålla de 14 salarna igång. Framför allt gäller det operationssjuksköterskor, där bristen är stor.

En vanlig vardag arbetar inhyrda operationssjuksköterskor på 8 av de 14 salarna. Många av de anställda sjuksköterskorna har slutat för att de varit missnöjda med lönen.

Kräver hög kompetens

– Det slutar kolleger hela tiden, jobbet är tungt och det krävs högsta kompetens. Lönen är inte rimlig i förhållande till kraven och ansvaret, säger operationssjuksköterskan Gurbet Ari.

Vissa dagar finns ingen lösning och operationssalar får stängas och planerade operationer skjutas upp.

– Vi skulle vilja vara löneledande med tanke på våra tuffa krav på kompetens. Men det är vi inte. Sjuksköterskorna tjänar på att byta jobb och då förlorar vi deras kompetens, säger Kia Rosberg, sektionsledare för akut- och traumasektionen.

Vårdfokus har tidigare i ett flertal artiklar rapporterat om Karolinska universitetssjukhusets svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor. För ett år sedan upptäcktes att sjukhuset läckte pengar som ett såll. Sjukhuset drabbades då av hårda sparkrav från landstinget och tog ett beslut om ett totalt hyrstopp för sjuksköterskor.

Sex timmars dag diskuteras

Men då sparkravet också påverkar löneläget har sjukhuset inte lyckats anställa för att ersätta alla de inhyrda sjuksköterskorna. Specialistsjuksköterskorna på operationsavdelningen är en grupp som är väl medveten om både den skriande bristen och sin egen höga kompetens.

– Det här är en ohållbar situation. Jag trivs verkligen med jobbet här, men inte med lönen. Nu diskuteras om sex timmars arbetsdag ska införas. Det skulle kunna vara ett bra alternativ för att bli en attraktiv arbetsplats. Jag skulle nappa på det, säger Olivia Falk, anestesisjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset.

Karolinskas löner

  • Operationssjuksköterskornas medellön på centraloperation är 36 728 kronor
  • Anestesisjuksköterskornas medellön på centraloperation är 34 877 kronor

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida