Kompetens och erfarenhet

Teamsjuksköterska – ny karriärväg i Jönköping

Teamsjuksköterska – ny karriärväg i Jönköping
Elisabet Artmark Arvidsson och Georg Darwich är positiva till mer ansvar och högre lön som teamsjuksköterskor. Bild: Mona Ottoson

Rutinerade sjuksköterskor ska stötta andra och arbeta med utveckling. Det handlar om 50 tjänster som också ger ett lönetillägg på 4 000 kronor mer i månaden. 

Region Jönköping har tidigare beslutat att införa 100 karriärtjänster. I ett första steg blir det nu 50 tjänster som teamsjuksköterska. Tjänsterna riktar sig till sjuksköterskor med minst fem års klinisk erfarenhet inom det medicinska område man vill arbeta inom.

Teamsjuksköterskorna ska coacha andra sjuksköterskor, arbeta med utvecklingsarbete och introduktion av nyanställda.

Har redan ansvaret

För Elisabet Artmark Arvidsson känns det naturligt att söka en av tjänsterna.

– Jag gör redan det som tjänsten handlar om, som att stötta och handleda nya sjuksköterskor. Jag handleder också studenter och var först här på Höglandet med pear-learning, säger hon.

Hon är positiv till att arbetsuppgifterna synliggörs i de nya tjänsterna.

– Man får avsatt tid för att ägna sig åt att coacha, och kan få mer lugn och ro för handledningen

Karriärväg för erfarna

Både Elisabet Artmark Arvidsson och George Darwich arbetar på medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö. Även George Darwich är intresserade av att jobba som teamsjuksköterska.

– Det skulle vara ett naturligt steg i att vidareutveckla mig i min karriär. Jag har ganska länge haft teamansvar, för omvårdnadsdokumentation, pvk-granskning och fördelning av studenter på verksamhetsförlagd utbildning.

Förhoppningen med tjänsterna är att de ska bidra till god vård, men också bli en ny karriärväg för sjuksköterskor. Ekonomiskt innebär det ett lönetillägg på 4 000 kronor.

Vårdförbundet i Jönköping har tidigare sagt att de hoppas att karriärtjänster införs även för röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.

Inget lönepåslag i Jämtland

Just lönepåslag var däremot något som Region Jämtland Härjedalen inte kunde ge när de rekryterade sina mentorer i vintras. De erfarna mentorerna skulle stötta nyutbildade sjuksköterskor under introduktionsåret. Som Vårdfokus rapporterat har nu samtliga elva mentorer valt att inte påbörja uppdraget, med förklaringen att deras kompetens inte har värderats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida