BESLUT I HSAN

Rekordmånga legitimationer återkallade

Rekordmånga legitimationer återkallade
Förra året blev 29 sjuksköterskor av med sin legitimation efter beslut i HSAN. Det är den högsta siffran på tio år. Arkivbild: Mostphotos.

Under förra året återkallades 64 legitimationer från personal inom hälso- och sjukvården. Av dem var 29 sjuksköterskor eller barnmorskor. Det är den högsta siffran på tio år.

15 februari 2019

När HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, fattar beslut om att dra in legitimationen eller besluta om prövotid är det ofta mycket allvarliga förseelser som ligger bakom. Det kan handla om stöld från arbetsplatsen eller andra brott, missbruk eller sjukdom som gör personen olämplig att utöva yrket, uppenbara kunskapsbrister eller, i läkares fall, felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel.

Uppåtgående trend

Vårdfokus har gått igenom siffror från HSAN för de senaste tio åren (se faktaruta). Hur många beslut om återkallande av legitimation eller prövotid som tas varierar stort – men trenden är en kraftig uppgång de senaste åren, särskilt när det gäller prövotid för sjuksköterskor.

 • 2018 återkallades 64 legitimationer för alla yrkesgrupper. Genomsnittet för de senaste tio åren är 43.
 • 29 av dess gällde sjuksköterskor/barnmorskor. Genomsnittet för de senaste tio åren är 19.
 • 2018 fick 54 sjuksköterskor/barnmorskor prövotid. Genomsnittet för de senaste tio åren är 29.

”Uppenbart olämpliga”

Den vanligaste orsaken till återkallelse av legitimation var att personerna ”visat sig uppenbart olämpliga att utöva yrket”. Den vanligaste orsaken till beslut om prövotid var ”sjukdom eller liknande omständighet” som gör att man kan befara att personen inte kan utöva yrket.

– Vi har sett en ökning av antalet ärenden under en längre tid. Det beror på att vi får fler anmälningar som gäller legitimation och prövotid från Ivo, säger Susanne Billum, ordförande för HSAN.

Ytterst är orsaken att antalet anmälningar till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har ökat.

Prövotid vid missbruk

De senaste två åren har betydligt fler sjuksköterskor ålagts prövotid. Susanne Billum tror att det kan bero på att det verkar vara en åtgärd som har visat sig fungera.

– Det används ofta när det gäller personer som har missbruksproblem som de behöver komma tillrätta med. En prövotidsplan verkar vara ett bra och effektivt sätt.

Under den treåriga prövotiden måste personen följa den plan som gjorts upp för hur hen ska komma tillrätta med de brister och problem det handlar om. Att prövotid, med särskild prövotidsplan, skulle användas mer var också ett av syftena när den nya patientsäkerhetslagen infördes 2011 och påföljderna erinran och varning togs bort.

Läs också:

Fler ses som risk men leg dras sällan

Mycket ovanligt att Ivo kritiserar sjuksköterskor för oskicklighet

Beslut i HSAN

HSAN är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor som gäller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Frågorna prövas efter anmälan av Inspektionen för vård och omsorg eller om en legitimerad person själv begärt att få sin legitimation indragen. Även Justitieombudsmannen och Justitiekanslern har rätt att göra anmälan.

Antal beslut om indragen legitimation för sjuksköterskor och barnmorskor

 • 2009: 25
 • 2010: 7
 • 2011: 13
 • 2012: 26
 • 2013: 14
 • 2014: 27
 • 2015: 10
 • 2016: 21
 • 2017: 16
 • 2018: 29

Antal beslut om prövotid för sjuksköterskor och barnmorskor:

 • 2009: 24
 • 2010: 24
 • 2011: 15
 • 2012: 17
 • 2013: 27
 • 2014: 27
 • 2015: 18
 • 2016: 32
 • 2017: 55
 • 2018: 54

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida