Specialistkompetens

Utbildning till avancerad specialistsjuksköterska föreslås i utredning

Utbildning till avancerad specialistsjuksköterska föreslås i utredning
Utredaren Kenth Nauclér överlämnar utredningen om specialistutbildningarna till regeringen i eftermiddag.

Regeringens särskilde utredare av landets specialistutbildningar föreslår att det inrättas en ny specialistnivå, avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS. Han föreslår även att dessa sjuksköterskor ska få en egen yrkeslegitimation.

” Med fördjupade kunskaper inom både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap ska AKS kunna ta ett helhetsansvar för patienten i sitt specialistområde.”, skriver utredaren Kenth Nauclér och Anna Forsberg som är ämnessakkunnig på DN Debatt i dag.

Utbildningen föreslås bli tvåårig.

Enligt utredarna ska avancerade kliniska specialistsjuksköterskor kunna stå för den kontinuitet som vården saknar i dag, exempelvis när det gäller glappet mellan sjukhus och primärvård.

I många andra länder, exempelvis USA och Storbritannien, är det mycket vanligt med avancerade kliniska sjuksköterskor. I Sverige finns i dag en utbildning för AKS, på universitetet i Linköping, med inrikting mot kirurgisk och akut omvårdnad. Dessutom har flera sjuksköterskor i primärvården utbildats i Finland.

Vårdfokus har i ett flertal artiklar rapporterat om de avancerade specialistsjuksköterskorna, både i Sverige och i länder som Storbritannien, och Nederländerna. Totalt finns det i dag ett 30-tal sjuksköterskor i Sverige som är verksamma som avancerade specialistsjuksköterskor. Läs mer här.

Som Vårdfokus berättade i går  säger sig såväl Vårdförbundet som Svensk sjuksköterskeförening ha fått förhandsinformation om att åtta av de nuvarande elva specialistutbildningar som i dag finns registrerade hos Socialstyrelsen ska föreslås bantas ner till tre fasta.

Dessa ska vara specialistutbildningarna för intensivvård, operation och anestesi.

Enligt de båda sjuksköterskeorganisationerna ska ett fjärde program där varje lärosäte själv kan bestämma inriktning på specialistutbildningen dock finnas kvar.

I debattartikeln i DN nämns dock ingenting om detta. Däremot föreslår Kenth Nauclér och Anna Forsberg ”Att specialistsjuksköterskeutbildningarna förändras för att skapa större möjligheter till flexibilitet och anpassning till vårdens förändrade och skiftande behov.”. I utredningen kräver de att vårdgivarna tar ett större ansvar för sjuksköterskornas fortbildning.

I debattartikeln sägs inget om en eventuell ny specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.

I eftermiddag rapporterar Vårdfokus mer om utredningen då den presenteras. Den  överlämnas då till ministern för högre utbildning och forskning, Helena Hellmark Knutsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida