Hur mår vårdpersonalen?

Hårdare klimat och fler tvister efter pandemin

Hårdare klimat och fler tvister efter pandemin
1951 kom lagen om tre veckors semester, skriver Camilla Gustafsson och undrar halvt på skämt, halvt på allvar: Är det dit vi ska tillbaka? Foto: Hans Zetterberg.

I pandemins spår: Karlstad. Vårdförbundet i Värmland har nu tre pågående tvister med regionen. Samarbetsklimatet har försämrats under pandemin, anser ordföranden Camilla Gustafsson. "Det är tråkigt, men samtidigt blir jag också sporrad och arg", säger hon.

5 oktober 2020

Ett 20-tal förtroendevalda och skyddsombud har samlats på Centralsjukhuset i Karlstad. De sitter i det som en gång var direktionsrummet, men som nu är ett allmänt sammanträdesrum.

Under tre veckor besöker Vårdfokus arbetsplatser runt om i landet och träffar vårdpersonal som arbetat i covidvården. I Karlstad har den här tiden lett till flera tvister med arbetsgivaren. Bild: Madelene Wikberg.

— Sjukhusledningen har finare lokaler numera, skämtar Camilla Gustafsson som är ordförande för Vårdförbundet i Värmland.

När alla satt sig ner ropas det att handsprit saknas och någon reser sig för att gå och hämta en flaska som sedan skickas laget runt. Lika försiktiga är de när Vårdfokus vill ta en gruppbild – det får bli på behörigt avstånd i så fall.

Vill vara anonyma

Försiktigheten är lätt att förstå och klok i dessa tider. Svårare att förstå är att alla vi intervjuar här på Centralsjukhuset i Karlstad vill vara anonyma. Det har inte hänt en enda gång tidigare under Vårdfokus resa i pandemins spår. Tvärtom har ingen tvekat att berätta öppet och framföra sina åsikter även när de varit väldigt kritiska.

— Folk här är rädda för repressalier, säger barnmorskan Ingbritt Andersson som arbetar inom specialistmödravården.

– Alla är mer slitna efter pandemin, säger Ingbritt Andersson, barnmorska och förtroendevald. Foto: Hans Zetterberg.

Hon är den enda som inte tvekar att ställa upp med namn och bild förutom ordföranden Camilla Gustafsson. Men så har hon också lång erfarenhet som fackligt engagerad, nu arbetar hon fackligt på halvtid.

— Våra medlemmar drar sig för att engagera sig och säga ifrån av rädsla för att bli personligen tillrättavisade, säger Ingbritt Andersson.

”Vi har ett uppdrag från medlemmarna”

Camilla Gustafsson håller med och säger att klimatet har blivit hårdare under pandemin.

— Det är många relationer som har skakats i sina grundvalar och en del har blivit fruktansvärt utsatta. Vi i Vårdförbundet får höra att vi är bitska och får frågor om varför vi aldrig ger oss. Men man blir inte facklig för att man vill vara med och ställa till det utan för att man vill förbättra sin arbetsplats. Vi kan ju inte lägga oss platt för arbetsgivaren, vi har ett uppdrag från våra medlemmar, säger hon.

På mötet med skyddsombuden berättar Camilla Gustafsson om de tre tvister med regionen som pågår.

Camilla Gustafsson är röntgensjuksköterska och ordförande för Vårdförbundet Värmland. Foto: Hans Zetterberg.

— Vi har ju ett samverkansavtal med arbetsgivaren där båda parter skrivit under på att vi har en vilja att komma överens. Finns inte den viljan hos en av parterna så händer det som nu skett, att vi tvistar i flera frågor, säger Camilla Gustafsson.

Tvistar om semestrarna

En tvist handlar om brott mot semesterlagen där Vårdförbundet företräder 75 medlemmar som bara har fått tre veckors sammanhängande semester och/eller fått besked om sin semester för sent. Det handlar om både medbestämmandelagen, semesterlagen och individuella anställningsavtalet. Vårdförbundet yrkar på en viss summa för varje medarbetare.

Från början var det ett hundratal som ville att Vårdförbundet skulle tvista för dem, men en del tog tillbaka det när de förstod att de måste stå med sitt namn eftersom de inte vill förekomma i en tvist.

— För arbetsgivaren var det här ett bekvämt sätt att lösa sommarbemanningen på, men alla våra medlemmar som dessutom var trötta redan innan pandemin, har fått betala ett högt pris när de inte fått den återhämtning som de hade behövt, säger Camilla Gustafsson.

Gråter på jobbet

De som vi intervjuar anonymt bekräftar den bilden.

— Vi är väldigt lojala mot varandra som kolleger och mot patienterna. Jag är säker på att många fler skulle ha varit sjukskrivna på grund av utmattning annars. Jag har nästan varje dag mött kolleger som gråtit i omklädningsrummet. Vi hade mycket övertid och extrapass redan innan pandemin. Nu har vi flera som säger upp sig, berättar en sjuksköterska.

— Det var stor ovisshet kring hur länge det skulle pågå förstås men också hur vi skulle bemanna och ifall vi skulle få semester. Det var så lite information och många var oroliga att själva bli sjuka, säger en annan.

Det är 85 anställda inom Region Värmland som gjort anmälan om arbetsskada efter att de har blivit smittade av coronaviruset på jobbet. En av dem vi intervjuar hör till dem och berättar att tröttheten sitter fortfarande i flera månader efter att hon friskförklarats.

Brott mot mbl

Camilla Gustafsson säger att det hade varit bättre om arbetsgivaren hade gett alla fyra veckors semester och sedan löst det med kortare semester på de arbetsplatser där det behövdes på grund av covidpandemin.

Förtroendevalda och skyddsombud på Centralsjukhuset i Karlstad på en gruppbild i coronatider. Foto: Hans Zetterberg.

Men semestertvisten är inte den enda tvist som Vårdförbundet i Värmland har med arbetsgivaren. Den andra tvisten handlar om att regionen startade de stora förändringarna på grund av pandemin innan mbl-förhandlingarna var klara. Den tredje tvisten handlar om att beredskap infördes på an/op/iva utan överläggningar med de fackliga organisationerna innan.

— Det är brott mot medbestämmandelagen, mbl, men även brott mot arbetsmiljölagen eftersom de inte gjorde någon riskbedömning innan, förklarar Camilla Gustafsson.

Utöver detta har Vårdförbundet även haft en strid med Region Värmland som gäller ifall gravida ska arbeta i covidvården. Där gjorde Vårdförbundet ett skydsstopp och en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket som sedan blev vägledande för hela landet. Arbetsmiljöverket slår fast att gravida inte ska arbeta med covidsmittade patienter. Även om kunskapsläget är oklart så finns det studier som tyder på att det finns risker för mamman och fostret och därför ska försiktighetsprincipen råda, anser man.

— Vi får se hur regionen hanterar det här beslutet. Men om de inte följer Arbetsmiljöverkets underrättelse kan det följas av ett vite, säger Camilla Gustafsson.

Hopp om framtiden

I vanliga fall har Vårdförbundet sällan några tvister med regionen, berättar hon. Men det är som att covidpandemin har lett till ett hårdnande klimat mellan fack och arbetsgivare.

När Vårdfokus kommer till Karlstad vill bara två av dem vi intervjuar ställa upp med namn och bild, ordföranden Camilla Gustafsson och Ingbritt Andersson som har lång facklig erfarenhet. Foto: Hans Zetterberg.

— På ett sätt är det ett misslyckande, men vi måste ju stå upp för våra medlemmar när de vänder sig till oss. Vi måste visa att det här inte är okej.

Ingbritt Andersson samlar ihop informationsmaterial och tomma kaffekoppar efter mötet när skyddsombuden lämnar direktionsrummet för att cykla hemåt eller återgå till jobbet. Trots allt är hon hoppfull om framtiden.

— Jag tycker att det håller på att ändra sig lite. De unga finner sig inte i att slita för låga löner och med dåliga scheman. Antingen lämnar de vården och går vidare till något annat eller så stannar de kvar och slåss för bättre villkor. Jag tror inte att de kommer vara tysta, säger hon.

Vårdfokus på plats i pandemins spår

  • Under covidpandemin har många som arbetar i vården fått slita extra mycket. Vårdförbundets grupper har stått i frontlinjen och många gånger fått betala ett högt personligt pris för det.
  • Samtidigt finns en stolthet över att ha klarat krisen – även om den långt ifrån är över ännu.
  • Vi vill veta hur ni har haft det – och hur ni mår nu. Under några veckor i september-oktober åker vår reporter Helena Mirsch runt till flera arbetsplatser i hela landet. Följ resan på Vårdfokus.se och kommande nummer av tidningen.
  • Självklart tänker vi på säkerheten. Vi följer hygienregler och håller avstånd.
  • Den första veckan var vi i: Katrineholm - Linköping - Kisa - Kristianstad - Varberg.
  • Den andra veckan var vi i: Göteborg - Borås - Trollhättan - Karlstad.
  • Den tredje veckan kommer vi till: Luleå - Piteå - Örnsköldsvik - Gävle - Stockholm.

Läs hela artikelserien:

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida