OVISS FRAMTID EFTER VÅRDVAL

Regeringen vill införa vårdval i hela landet där alla ska få välja läkare. Och alla ska få etablera vårdcentraler — nja, om de utgår från läkare vill säga. Sjuksköterskor kan tvingas lägga ned.

De båda ägarna till Hemsjukvården Högalid ab är distriktssköterskan Ann Johansson och Pernilla Wallin. Det har fungerat jättebra, tycker de båda, men nu passar deras företag inte längre in i systemet.

– Jag är tvärförbannad, säger Ann Johansson.

Med 32 anställda är Hemsjukvården Högalid ett medelstort företag i branschen. De erbjuder ett brett koncept där även sjukgymnastik och arbetsterapi ingår. På sistone har man också börjat med hemtjänst i mindre skala.

Förutom verksamhetschefen och biträdande verksamhetschefen finns här 11 distriktssköterskor, 13 underskö­terskor, 3 sjukgymnaster och 3 arbetsterapeuter.

Men när nuvarande avtal löper ut den sista april 2009 är risken stor för att företaget måste läggas ned. Skälet är Vårdval Stockholm. Hemsjukvården måste in i husläkarsystemet.

– Därför får vi inte auktorisation som vårdgivare. Men vår verksamhet har fungerat bra utan läkare, eftersom vi har ett samarbetsavtal med en närliggande vårdcentral för läkarinsatserna, säger Ann Johansson.

Hon tycker att sjuksköterskor nu blir osynliggjorda när man auktoriserar husläkare, men inte distriktsskötersk­or.

– Vi driver en mycket bra hemsjukvård, men nu får vi yrkesförbud. Det gör mig fullständigt galen.

Distriktssköterskan Susan Malmlöf tycker att det här är den bästa arbetsplats som hon har varit på, och då har hon ändå arbetat som sjuksköterska sedan 1972. På Hemsjukvården Högalid har hon varit sedan starten.

– Det är lagom stort, alla kommer till tals och vi arbetar mycket med kvalitetsutveckling. Det är skönt att kunna koncentrera sig på hemsjukvården, det känns som att den annars får stå tillbaka på vårdcentralerna, säger hon.

Susan Malmlöf och hennes kolleger är medvetna om att företagets framtid är osäker. Hennes första reaktion är att det kommer att leda till att många fler patienter måste åka in på sjukhus i stället för att vårdas hemma.

– Ofta kan vi mota inläggning genom att göra en bedömning i hemmet, säger hon.

Det är också en av Ann Johanssons poänger. Hon tror att när hemsjukvården tvingas in i vårdcentralernas verksamhet så blir den lidande. Risken är att man prioriterar bort hembesöken och då försvinner mycket av det förebyggande arbete som gör att åldringarna kan bo kvar hemma. Hon tycker att hemsjukvården borde vara en egen vårdform.

Hur ser då Susan Malmlöf på situationen för egen del?

– Som distriktssköterska får man alltid jobb någonstans. Men visst hade det varit roligt att kunna fortsätta här, säger hon.

Även om Ann Johansson för dagen inte ser hur bolaget ska kunna leva vidare så har hon inte gett upp.

– Vi har bjudit hit politiker och lobbar på olika sätt för att få dem att ändra reglerna så att vi kan få auktorisation. Ett sätt att överleva är att jobba vidare som underleverantör till vårdcentralen, men det förutsätter att ersättningssystemet ändras och att vi får till ett avtal om rehabilitering med landstinget för arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hon påpekar att det nya systemet med ersättning per besök slår väldigt fel, eftersom det stimulerar korta, snabba besök. Dessutom har det införts ett tak för hur många hembesök som en distriktssköterska får ersättning för. Detta skulle innebära att två tredjedelar av intäkterna försvinner för Hemsjukvården Högalid, vilket gör det omöjligt att arbeta vidare.

Som det ser ut i dag är därför en nedläggning »ganska trolig«, säger hon.

– Under hösten hoppas vi veta tillräckligt mycket för att kunna ge besked om vi måste säga upp personalen. Vi har sett till att ha ett antal månadslöner på banken för att kunna avveckla på ett hedervärt sätt, säger Ann Johansson.

 

 

Erbjöds att ta över

Hemsjukvården Högalid AB startade för fem år sedan efter att personalen hade erbjudits att ta över driften när Stockholms stad 2001 sa upp avtalet med landstinget. Under flera år hade stadsdelen Högalid varit ett försöksområde för hemsjukvård i kommunal regi. Sjuksköterskorna Ann Johansson och Pernilla Wallin nappade på förslaget att starta eget.

– Jag har alltid varit tveksam till att driva vård i privat regi, så jag fick göra en liten ideologisk sväng där. Det var inte helt enkelt, men jag ångrar inte att jag hoppade på det. Det har varit väldigt roligt att kunna utveckla hemsjukvården, säger Ann Johansson.

Har du också fått en annan syn på vård i privat regi?

– Jag har fortfarande svårt för vinstintresse i vården, men fördelen med ett eget företag är att man har nära till beslut och kan utveckla verksamheten som man vill.
Företaget har i dag 380 patienter inskrivna. Deras medelålder är 83 år och alla får vård i hemmet. Det rör sig mest om sviktande funktioner till följd av åldrande – demens, diabetes, hjärt-kärlproblematik. Antalet besök varierar från flera gånger per dag till något enstaka besök varannan vecka.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida