Tappade var tredje patient

Vårdcentralen i Saltsjöbaden förlorade en tredjedel av patientunderlaget på bara några månader. Nu måste verksamheten krympas.

Det vårdval som chefen Monica Skantze på vårdcentralen i Saltsjöbaden utanför Stockholm har ställts inför är att välja bort 30 procent av verksamheten för att få budgeten att gå ihop. Det innebär bland annat att några tjänster försvinner.

– Det sker en marknadsanpassning av vården. Så har man länge haft det i affärslivet, men för oss är det en ny situa-tion.

Vad tycker du om det?

– Det är ett politiskt beslut som vi har att följa. Jag har samma uppgift som tidigare: att bedriva god vård för dem som väljer oss, säger hon.

Personalen ser inga positiva effekter av Vårdval Stockholm. Vårdfacket träffar de fyra erfarna distriktssköterskorna Ulla-Karin Henning, Märtha Blom, Maria Henriksson och Ingrid Ekholm, som vittnar om en period av oro och förvirring bland både patienter och personal, speciellt i början av året när alla invånare skulle välja vårdgivare. Plötsligt fanns det nyöppnade företaget Familjeläkarna där som ett alternativ för Saltsjöbadsborna. På kort tid sjönk Vårdcentralens patientunderlag från 7 500 till 5 100 personer.

Men patienterna hade inte riktigt förstått att de genom att välja konkurrenten inte längre kunde slinka in på vårdcentralen mitt i Saltsjöbadens centrum som de har varit vana vid.

– Många trodde att de kunde komma hit i alla fall. Vi var ju tvungna att kolla om de var listade här. Om de inte är det får vi ju ingen ersättning för att hjälpa dem, säger Ingrid Ekholm.

För det mesta tog de ändå hand om dessa patienter.

– Om det kommer in ett barn som har slagit sig så säger man inte: »Nej, ni ska åka till Familjeläkarna«, säger Maria Henriksson.

Några patienter blev irriterade över att »inte höra hit«. Sjuksköterskorna bestämde sig för att vara tillmötesgående, förklara det nya systemet och hjälpa dem som ville att lista tillbaka sig.

– Många verkar inte ha förstått vad vårdvalet innebär, säger Ulla-Karin Henning.

Givetvis finns det också de som har gjort ett medvetet val. Många har valt att följa med den läkare som slutade på vårdcentralen för att börja på Familjeläkarna. Andra har valt att lista sig där för att de bor i närheten eller för att ha tillgång till barnläkare.

Efter några månader stabiliserades läget, men ännu efter ett drygt halvår finns en villrådighet bland patienterna. Och bland delar av personalen gnager en oro för jobben. En bvc-sjuksköterska och en läkare har redan försvunnit och ytterligare minst en halv sjukskötersketjänst ska dras in.

Mest av allt hoppas de ändå att trenden ska vända. Läget vid tågstationen i centrum och möjligheten att snabbt slinka in och få hjälp eller bara prata en stund är en konkurrensfördel som personalen här tror ska locka tillbaka förlorade patienter.

Samtidigt är Vårdval Stockholm en realitet och därmed tvingas man också mäta sig med andra vårdgivare.

– Egentligen är det positivt med konkurrens, men här konkurrerar vi inte på lika villkor. Familjeläkarna har till exempel fått dispens från att vara handikappanpassad. Görs avsteg från regelboken är det ingen juste konkurrens och det är jag kritisk mot, säger Märtha Blom.

En möjlig effekt av att fler vårdgivare etableras är att jobben blir fler och att möjligheterna att höja sin lön ökar. Sjuksköterskorna här tror att konkurrenten betalar mellan 2 000 och 3 000 kronor mer i månaden.

– Det borde ligga ungefär där. Själv fick jag gå ned 2 000 kronor när jag slutade på en privat mottagning och började här, säger Maria Henriksson.

Ändå är sjuksköterskorna kritiska till vårdvalsystemet. Ulla-Karin Henning påpekar att det uppmuntrar vård på fel nivå.vänd!

– Är det verkligen omedelbar behovs-­tillfredsställelse för förkylda vi ska syssla med? De som blir lidande är de gamla och kroniskt sjuka som kräver mycket vård, säger hon.

Verksamhetschefen Monica Skantze är delvis inne på samma linje och menar att områden med stor psykosocial vårdtyngd kan få problem med att finansiera verksamheten.

– Regelboken för vårdvalet behöver säkert justeras när man ser effekterna, säger hon.

Den mest påtagliga effekten för hennes egen del är dock ryckigheten i planeringen.

– Tidigare kunde man planera för ett till ett och ett halvt år, nu går det bara att planera för en eller två månader i taget. Förutsättningarna ändras från dag till dag och då gäller det att anpassa resurserna. Det är svårt, säger hon.

Familjeläkarna vill inte uttala sig

  • Vårdfacket har även varit i kontakt med det nystartade företaget Familjeläkarna för att göra ett reportage där. Men trots flera förfrågningar har de avböjt att medverka för att berätta om sin verksamhet, sina arbetsvillkor och sin syn på Vårdval Stockholm. De anser sig inte ha tid. Ett annat skäl som de anger till att inte ställa upp är att ingen av sjuksköterskorna där är ansluten till Vårdförbundet (vilket inte var något krav från tidningens sida).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida