Sjuksköterskor ryms inte i systemet

Vårdval Stockholm gynnar inte de sjuksköterskor eller andra inom Vårdförbundet som har egna företag.

29 augusti 2008

Det konstaterar Ingela Bengtsson, verkställande direktör för Viam, Vårdförbundets servicebolag för medlemmar med egna vårdföretag.

– Min första invändning är att man utgår från läkaren. Om man i stället vill välja att gå till en distriktssköterska så går inte det. Det borde finnas en möjlighet att driva distriktssköterskemottagningar inom systemet och att samverka med läkare, säger Ingela Bengtsson.

En annan invändning från Viam är att vårdvalet leder till mer av samma sak. Systemet bygger på husläkare och vårdcentraler, medan möjligheterna att utveckla närvården i mindre nischade enheter inte ryms i modellen.

– Vi skulle vilja att man kunde upphandla mindre enheter med speciell kompetens för sig, och sedan givetvis samarbeta med andra vid behov, säger Ingela Bengtsson.

Viam har i dag cirka 200 medlemsföretag. Enligt Ingela Bengtsson är intresset för att starta eget stort, men det faller ofta på att man inte kan få offentlig finansiering. Hon hade hoppats att vårdvalet skulle innebära ökade möjligheter att starta eget.

– Regeringen talar gärna om att man vill ha en mångfald av företag och att man vill stimulera kvinnors företagande. Vårdvalet skulle kunna vara en öppning, men man tar inte den chansen, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida