Krönika   |  Magnetsjukhus 14 september 2021

Leni Weilenmann: ”Alla sätt att locka sjuksköterskor borde vara glödheta”

”Alla sätt att locka sjuksköterskor borde vara glödheta”
Detta är opinionsmaterial

Sjuksköterskor orkar inte stanna i akutsjukvården. De nya unga står med ansvar för liv och död men har ingen erfaren kollega att fråga — för de jobbar inte kvar.
Sjukhusen skriker efter sjuksköterskor och alla regioner har brist på specialistsjuksköterskor.

De amerikanska magnetsjukhusens knep är att låta sjuksköterskorna få utveckla både sin egen kompetens och vården. De har också möjlighet till klinisk karriär, och att bli höga chefer — utan att lämna akutsjukhuset.

Forskaren Linda Aiken har i många år rest jorden runt och promotat modellen. Varför har intresset varit svalt?

Ja, en orsak kan vara att amerikansk sjukvård som bekant är annorlunda uppbyggd än svensk, och europeisk. Men nu ska modellen anpassas till våra förhållanden.
Kanske spelar det också roll att läkarna inte hoppat jämfota av förtjusning. Modellen utmanar de traditionella hierarkierna på sjukhus.

”Modellen utmanar de traditionella hierarkierna på sjukhus.”

I slutändan är också kostnaden en avskräckande faktor för regionerna, som har djupa skuldhål. Storsatsningen på sjuksköterskor är inte gratis och avgifterna för magnetcertifieringen verkar vara ett rött skynke i Europa.

Men magnetstudien lär sätta igång diskussioner. Nu när den testas på tre svenska sjukhus märks även en viss nyfikenhet från regeringens håll. Sjukvårdsminister Lena Hallengren gjorde i dagarna ett studiebesök hos magnetforskarna på Länssjukhuset i Kalmar.

Pandemin har gjort det övertydligt att antalet sjuksköterskor i tjänst är avgörande för hur många vårdplatser som kan hållas öppna i landet.

Alla sätt att hålla sjuksköterskor kvar borde vara glödheta för vårdpolitiker och sjukhusledningar. Vare sig det handlar om vettig löneutveckling eller möjlighet att få utvecklas.

Leni Weilenmann, reporter på Vårdfokus

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida