Efter delegeringsstoppet

”Vet inte hur vi ska hinna med morgonmedicinerna”

”Vet inte hur vi ska hinna med morgonmedicinerna”
Distriktssköterskorna på Tveta hälsocentral försöker nu organisera om sitt arbete. Till att börja med ska en ny undersköterska anställas. Foto: Google

På Tveta hälsocentral blir det upp till 40 fler hembesök varje morgon för de tre distriktssköterskorna sedan Södertälje kommun inte låter hemtjänsten dela ut medicinerna.

Nu ska distriktssköterskorna på vårdcentralerna i Södertälje ta över all läkemedelshantering. Landstinget har haft tid på sig sedan i våras för att hitta lösningar.

Tveta hälsocentral i Hovsjö är en av de arbetsplatser där distriktssköterskorna nu får betydligt mer som de ska hinna med.

– Jag vet inte riktigt hur vi ska hinna med alla morgonmediciner. Det blir 30-40 fler hembesök per dag. Många patienter är svårt sjuka, med exempelvis afasi och sväljsvårigheter och måste därför sitta upp när de får tabletterna. Då måste vi vara där vid frukosten, och det kommer vi inte hinna med alla, säger Marie-Louise Hugner.

Tänkt att öka patientsäkerheten

Hon är både är verksamhetschef och distriktssköterska i hemsjukvården på Tveta hälsocentral, som drivs i privat regi.

Södertälje kommun har infört delegeringsstopp gentemot landstinget för att öka patientsäkerheten, somn Vårdfokus berättade om igår. Södertälje är den elfte av Stockholms 26 kommuner som fattat beslutet.

Från och med oktober slutar hemtjänstens personal att ge patienterna läkemedel eller utföra andra sjukvårdande arbetsuppgifter som de haft delegerade. Kommunen anser att ansvaret och tidsåtgången vuxit med åren och kraven på kunskap är för höga på hemtjänstpersonalen. Som exempel nämns att vissa läkemedel ska tas flera gånger per dag och vid speciella tider för att få full effekt.

Tidshets på vårdcentralerna

Sådana situationer upplevs som stressande för hemtjänstens personal när de sköter omsorgen. Nu flyttar i stället tidshetsen tillbaka till vårdcentralerna.

– Vi är inte så glada över det här beslutet. Vi har delegerat till hemtjänsten i många år och det har fungerat väl. Det har varit det enda sättet att hinna med, att delegera till många undersköterskor. Vi har inte så många utförare och känner personalgrupperna i hemtjänsten, säger Marie-Louise Hugner.

På Tveta hälsocentral är rekryteringen av en extra undersköterska i full gång. Hon ska få delegeringar, vilket även fortsättningsvis är tillåtet i primärvården. Dessutom behöver de köpa in en till bil.

Blir många besök hemma

Marie-Louise Hugner förstår till vissa delar kommunens beslut, som att kommunen inte får någon ersättning för att utföra delar av landstingets arbete. Men hon ser stora brister utifrån ett patientperspektiv.

– Det blir rörigt för patienterna med så mycket människor som kommer till deras hem. Många av de äldre kan inte skilja på vem som är sjuksköterska eller hemtjänstpersonal. Sedan är det helt andra sjuksköterskor som kommer på kvällar, nätter och helger.

I Södertälje kommun ansvarar PR Vård för hemsjukvården på obekväm arbetstid.

Hinner inte samtala

Dessutom ställs nu krav på patienter och anhöriga att ordna fram nycklar till vårdcentralerna och PR Vård.

– Vi har inte nycklar till alla. Vi har tidigare koncentrerat våra hembesök till patienter med insulingivning eller sondnäring, vilket inte varit delegerat.

Kommunen tror att en del patienter kommer att uppskatta att träffa sjuksköterskan oftare.

– Tyvärr kommer det inte gå att samtala under besöken, det hinner vi inte om vi ska runt till alla. Men nu får vi lösa det här på bästa sätt för patienterna.

Regler för delegering ska ändras

  • Delegeringsfrågan är dubbelt aktuell i höst. Socialstyrelsen har lagt fram ett förslag om ändringar i läkemedelsföreskriften, enligt vilket det blir tillåtet med delegering av läkemedelshantering även i slutenvården. Både Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har vänt sig mot den delen av förslaget.
  • I höst ska också delegeringsföreskriften börja omarbetas. Enligt dagens delegeringsföreskrift ska varje enhet inom hälso- och sjukvården vara tillräckligt bemannad med personal med formell kompetens, utrymmet för delegeringar är begränsat och ska användas i undantagsfall. Delegering får inte lösa brist på personal eller ske av ekonomiska skäl.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida