Tbc-målet i hovrätten på måndag

Tbc-målet i hovrätten på måndag
Det var ett sådant här andningsskydd som personalen på infektionskliniken enligt rutinen återanvände, trots att det enligt bipacksedeln står att de endast är till för engångsbruk. Arkivbild: Anders Olsson

Fallet med sjuksköterskan som smittades med tbc efter att ha återanvänt andningsskydd avsedda för engångbruk fortsätter i hovrätten i Malmö på måndag. Återanvändning av andningsskydd för engångsbruk var rutin på hennes arbetsplats, liksom på flera håll i landet.

Måndag och tisdag är avsatta för förhandlingen i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Sjuksköterskan smittades 2009 och den dåvarande verksamhetschefen på sjuksköterskans arbetsplats, infektionskliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad, åtalades i oktober förra året för att ha orsakat sjuksköterskans sjukdom genom att inte ha tagit sitt arbetsmiljöansvar.

I sin dom i november konstaterade tingsrätten att verksamhetschefen inte hade gjort en så systematisk och detaljerad analys av smittoriskerna som han var skyldig till enligt arbetslagstiftningen. Ändå ansåg rätten att det inte gick att fälla verksamhetschefen. Den friande domen motiverade rätten med att även om chefen hade tagit sitt arbetsmiljöansvar fullt ut skulle det inte ha lett till ett förbud mot återanvändning.

Lagen om medicintekniska produkter

Åklagaren Lotten Loberg överklagade domen. Hon hävdade att det finns ett orsakssamband mellan frånvaron av riskbedömning och åtgärder och sjuksköterskans sjukdom. ”Om han hade infört rutinen att använda skydden som de var tänkta skulle sjuksköterskan inte ha smittats”, skrev hon i sin överklagan.

– Försvaret hävdade att man inte kan kräva att verksamhetschefen eller någon han delegerar till läser igenom alla bipacksedlar. Det tycker jag är märkligt när man har ett arbetsmiljöansvar, det är ju därför de finns, berättar Lotten Loberg inför hovrättsförhandlingarna på måndag.

Hon säger att hon också kommer att åberopa lagen om medicintekniska produkter. Andningsskydden räknas egentligen inte dit eftersom de inte är tänkta för patienten utan för personalen.

– Där sägs det att produkter ska användas som de är avsedda. Jag tycker inte det är långsökt att hänvisa till den lagen i det här sammanhanget. Vi har också gjort en egen kompletterande undersökning av antalet tbc-fall i storstäderna. Kunskapen att skydden bara ska användas en gång har funnits i landet så försvarets tal om att man följt praxis för att de haft samma rutiner om återanvändnig på två andra ställen tycker jag inte håller.

Ett fjärde fall funnet

I tingsrätten konstaterades det att det fanns tre fall av tbc med samma virusstam i Kristianstadstrakten när sjuksköterskan insjuknade. Hon hade vårdat en av dem och återanvänt sitt andningsskydd i enlighet med enhetens praxis. De andra smittade hade hon inte haft någon kontakt med. Försvaret hävdade att det kunde finnas någon person med odiagnosticerad tbc, ett okänt fall, som sjuksköterskan blivit smittad av.

– Nu har vi ett nytt vittne, en epidemiolog, som i hovrätten ska berätta om ytterligare ett, tidigare okänt tbc-fall. Det finns en teoretisk möjlighet att han har varit inne på sjukhuset och att sjuksköterskan då träffat honom, säger försvarsadvokaten Thomas Ljungdahl.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida