Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  Anställning

Timanställning

Timanställning
Illustration: Anna Windborne-Brown

Vad innebär egentligen en timanställning?

30 oktober 2020

Svar: Det är en visstidsanställning som är kortare än tre månader. Oftast arbetar medarbetaren tillfälligt vid andra anställdas kortare frånvaro. Då ska en överenskommelse göras om när anställningen påbörjas och avslutas. Det kan vara en eller några dagar. Tiden mellan arbetstillfällena är du inte anställd. Du har bara rätt till sjuklön från arbetsgivaren de dagar då du har bokade arbetspass. Regler om detta finns både i lagen om anställningsskydd (1982:80) och i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser och D,E,F och för anställda i ambulansföretag.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Bemanningsbranschen

Chef

covid-19

Delegering

Ersättningar

etik

kollektivavtal

ledighet

Lön & avtal

meddelarfrihet

Medlemskap

nyanställd

Omplacering

pension

sjukskriven

Student

tjänstledig

Villkor