HÖK24

Strejken avblåst – Vårdförbundet säger ja till nytt avtal

Strejken avblåst – Vårdförbundet säger ja till nytt avtal
Foto: Getty Images

Efter drygt två månaders konflikt mellan Vårdförbundet och arbetsgivarparterna SKR och Sobona, stod det på fredagseftermiddagen klart att parterna nu slutit ett nytt avtal. Därmed avblåses strejken som har pågått i fyra veckor i fem regioner.

28 juni Uppdaterad 28 juni

Vårdförbundet fick den 27 juni en ny hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde och ett likalydande bud från SKR. Budet innebär att fler som jobbar på obekväm tid får arbetstidsförkortningar, som mest fyra timmar per vecka. Den omfattande övertiden ska utvärderas, och dessutom säkras en god löneutveckling för förbundets medlemmar. SKR och medlarnas bud är slutligt. Förbundsstyrelsen beslutade därför på fredagseftermiddagen att tacka ja till budet om nytt huvudavtal. Därmed blåses både strejk och övertidsblockad av.

– Vår konflikt har gett resultat. Tillsammans har vi förflyttat arbetsgivarna i arbetstidsfrågan. Från att arbetsgivaren sagt blankt nej till förkortad arbetstid ser vi nu att medlemmar som redan idag jobbar i rotation kommer att få sänkt arbetstid. Dessutom kommer de som idag har 40 timmar och jobbar natt komma ned till en arbetsvecka på 36 timmar. Vårt långsiktiga mål om en stegvis arbetstidsförkortning för våra medlemmar har påbörjats, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Varför säger ni ja till det här budet?

– Vi har fått igenom bland annat sänkt veckoarbetstid, en bra löneutveckling och att akademisk specialisttjänstgöring nu finns i kollektivavtalet och inte bara som en överenskommelse med arbetsgivarna. Framöver ska medlemmar får betald utbildning för att bli specialister och barnmorskor och arbetsgivarna måste beräkna hur många som behövs. Det har tagit dem sex månader att röra sig i den här riktningen.

Var förbundsstyrelsen enig?

– Ja, det finns inga reservationer. Vi har haft en dialog och kommit fram till att tacka ja.

Vad orsakade mest meningsskiljaktigheter internt?

– Hur många helgpass som skulle krävas för att få sänkt veckoarbetstid till 36 timmar och 20 minuter vid rotationstjänstgöring. Tidigare var det en natt varje vecka, nu blir det varannan – alltså hälften.

Sineva Ribeiro. Foto: Ulf Huett

Hur många av Vårdförbundets medlemmar kommer att få sänkt veckoarbetstid genom det nya avtalet?

– Det är väldigt svårt att räkna på. Men ganska många jobbar rotation på obekväma tider.

Vilka medlemmar kommer att vara missnöjda med avtalet, tror du?

– De som jobbar dagtid och inte får någon arbetstidsförkortning. Men till dem vill jag säga att vi släpper inte det här. Om sex månader är det en ny avtalsrörelse och då ska vi hålla fast i frågan.

Lönepåslaget motsvarar 3,3 procent, det vill säga lika med industrimärket. Var det värt att strejka för?

– Jag vill poängtera att det är minst 3,3 procent. Vad den här avtalsrörelsen visat är att arbetsgivarna måste anstränga sig för att behålla sina anställda. För vi är för få. För att bli fler måste löneutvecklingen bli bättre.

Nu hävs övertidsblockaden. Innebär det att medlemmarna kommer behöva jobba en massa övertid i sommar?

– Nej! Det behöver du bara om du är tillgängligt. Jag vill uppmuntra alla att gå ur sms-grupper där extrapass annonseras ut. Och det ska inte finnas några anslag på medicinskåpen med tomma schemarader. Arbetsgivaren måste respektera vår fritid och vår återhämtning!

Vad är du själv mest nöjd med?

– Att vi fått upp frågan om arbetstidsförkortning på agendan, säger Sineva Ribeiro.

Det har varit en turbuIent tid. I sex månader har Vårdförbundet försökt komma överens med SKR och Sobona om ett nytt avtal sedan det förra sagts upp. Vårdförbundets viktigaste krav har varit en god löneutveckling och hållbara heltider genom en sänkt veckoarbetstid. Läget mellan parterna har varit låst under lång tid eftersom arbetsgivarna inte velat diskutera förkortad arbetstid.

I drygt två månader, sedan 25 april, har Vårdförbundet haft övertids-, mertids och nyanställningsblockad  och sedan fyra veckor har det varit strejk i flera regioner. En strejk som alltså nu blåses av.

– Vi har satt frågan om kortare arbetstid högst upp på dagordningen och banat väg för fortsatta förbättringar i framtiden. Frågan är här för att stanna och vi kommer att fortsätta arbeta för hållbara heltider så medlemmarna orkar ett helt yrkesliv. Det arbetet har bara startat, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef, i pressmeddelandet.
– Vi har kommit så långt som det är möjligt just nu. Våra medlemmar har samhällsviktiga yrken och tar, som alla vet, ett stort ansvar för vården. Detta var ett slutligt bud, och vi fortsätter det långsiktiga arbetet för hållbara arbetstider. Politiken och arbetsgivarna måste ta ansvar för att rädda vården, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef.

Sobona välkomnar avtalet

John Nilsson, förhandlingschef på Sobona som är arbetsgivarpart för de kommunala bolagen, är nöjd över att avtalet nu är klart.

Porträtt John Nilsson, förhandlingschef på Sobona
John Nilsson, förhandlingschef på Sobona. Foto: SKR/ Sobona.

– Det känns fantastiskt skönt att ha ett avtal klart och att konflikten nu kan blåsas av.

Vad var det som gjorde att det gick att få till ett avtal efter månader av konflikt?

– Det har varit ett långt och ihärdigt arbete av medlarna. Med hjälp av dem har vi kunnat gå Vårdförbundet till mötes när det gäller arbetstidsförkortningen för en grupp medlemmar.

Enligt John Nilsson handlar det om runt 5 500 till 6 000 medlemmar som som kommer att få kortade arbetstid från och med november.

– Det blir en utmaning för regionerna att fylla de här timmarna som nu försvinner, men har ju lite tid på sig att förbereda sig.

Hur kommer det nya avtalet att påverka sommarsituationen i vården?

– Det är fortsatt ett mycket ansträngt läge i verksamheterna och man kommer få arbeta hårt med att lappa och laga det som konflikten orsakat.

Det har varit en ovanligt långdragen avtalsrörelse där parterna stått långt från varandra, övertids- och mertids och nyanställningsblockad och strejk- hur kommer det sig?

Så blir det ibland. Jag är övertygad om att vi alla kommer att kunna se att vi hade kunant göra saker annorlunda.

Om nio månader är det dags för en ny avtalsrörelse- finns det risk att årets konflikt kan påverka den?

– Det är för tidigt att säga, men det är inte omöjligt.

Lättnad på SKR

På SKR, som är den största arbetsgivarparten, är man lättad över att konflikten nu är över. Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR, säger till Vårdfokus att den inneburit stora påfrestningar för vården.

Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR. Foto: SKR
Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR. Foto: SKR

– Nu har vi flera stora åtaganden, både på arbetsmiljöområdet och när det gäller arbetstiderna som vi gemensamt med Vårdförbundet ska jobba med. Syftet är att identifiera vad som är bra för verksamheterna och för medarbetarna, säger Jeanette Hedberg.

Vad har varit den svåraste frågan i den här avtalsrörelsen?

– Arbetstidsförkortningen helt klart, den har varit skälet till låsningen. Från arbetsgivarsidan ser vi att det skulle innebära många förlorade timmar och göra det ännu svårare att bemanna verksamheterna. Det riskerar att försämra arbetsmiljön och öka övertidsuttaget.

Från arbetsgivarsidan talar ni om timmar och Vårdförbundet om enskilda sjuksköterskor som inte orkar arbeta heltid. Har ni inte lyssnat på Vårdförbundet?

– Självklart lyssnar vi, men vi tror inte att svaret på problemet är förkortad arbetstid för alla. Det skulle innebära att de som är kvar får arbeta ännu hårdare. Vi har helt enkelt olika uppfattningar om vilka åtgärder som är mest verkningsfulla.

Är ni inte rädda att förlora sjuksköterskor som hoppats på en generell arbetstidsförkortning?

– Det är viktigt att behålla de medarbetare vi har och rekrytera fler och där vet vi att det finns utmaningar. Därför är det viktigt att vi nu tar ett gemensamt ansvar med Vårdförbundet för att komma åt problemen. Det är vårt gemensamma intresse att arbetsmiljön är bra och att det finns en balans mellan arbete och fritid.

Det nya avtalet i korthet

  • En god löneutveckling säkras genom en garanterad löneökning på 3,05 procent för kollektivet. 
  • Andelen natt för heltidsanställd på rotation på 36 timmar och 20 minuter sänks från minst 20 procent till minst 10 procent natt.  
  • Heltidsanställd på ständig natt vardagar, men inte söndag och helgdag, sänks från 40 till 36 timmar/vecka.  
  • Medlemmar som idag är heltidsanställda och arbetar rotation på vardagar och har 40 timmar/vecka får sänkt veckoarbetstid till 36 timmar och 20 minuter respektive 34 timmar och 20 minuter beroende på hur många nätter de jobbar.
  • Avtalet i sin helhet har givit medlemmarna ett värde motsvarande märket 3,3 procent.  
  • Vårdförbundet får ett särskilt arbete om arbetstider, där parterna särskilt ska följa upp bestämmelsen om rotationstjänstgöring och tillämpning i förhållande till jour och olika definitioner av tidsperioder för natt. Parterna ska också följa upp övergripande utveckling av övertid och mertid i regionsektorn för Vårdförbundets yrken. 
  • Tidigare krav om att frångå arbetstidslagen, med hänvisning till Natomedlemskapet, är nu borta ur avtalet. 

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida