HÖK24

Vårdförbundet ökar: ”Konflikten har gjort fackets kamp tydlig”

Vårdförbundet ökar: ”Konflikten har gjort fackets kamp tydlig”
Anna Olofsson, sjuksköterska och tf avdelningsordförande Vårdförbundet Gotland, Sineva Ribeiro och Cecilia Liljegren, röntgensjuksköterska och styrelseledamot avdelning Gotland gläds över medlemsökningen. Foto: Fredrika Fredmark.

Den pågående konflikten mellan facket och arbetsgivarna är en medlemsmagnet. Sedan januari i år har Vårdförbundet ökat med 6 000 medlemmar och det totala antalet är nu 120 000. Allra flest tillkom under april och maj. Avdelning Gotland har fått 36 nya medlemmar. "Det ger oss en starkare röst. Arbetsplatser med många anslutna gör det lättare att få fram förtroendevalda som kan bidra med att rekrytera ännu fler", säger Anna Olofsson som är tillförordnad ordförande.

Under våren har Vårdförbundet lockat 6 000 nya medlemmar, avslöjade förbundet på tisdagen. I april gick över 2 600 nya medlemmar med och i maj var samma siffra 2 300. Det totala medlemsantalet är nu 120 000, vilket är ett trendbrott. De senaste åren har medlemsantalet minskat, något Vårdfokus rapporterat om.

– Vi har redan nått våra mål för året, både när det gäller yrkesaktiva och studentmedlemmar. Ju fler vi är desto starkare, därför är det väldigt positivt att se en så stor medlemstillströmning. Det ger oss både ökad styrka i arbetet för bättre villkor för medlemmarna och större möjlighet att utveckla professionerna, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro under en paus på Almedalsveckan.

Vill ingå i gemenskapen

Hon har bland annat deltagit i panelsamtal kring det omstridda lagförslaget om anmälningsplikt för offentliganställda och träffat företrädare från samtliga politiska partier.

Förbundsordförande Sineva Ribeiro talade på Donners plats i Visby på tisdagen. Foto: Marre Mayr.

– Jag hoppas att befolkningens viktigaste fråga – en fungerande hälso- och sjukvård – tar plats på scenerna här, säger Sineva Ribeiro.

Är det hårda tag och konflikt som behövs för att rekrytera medlemmar?

– Nej, det handlar nog mer om att vi sätter ner foten och säger att nu är det nog. Det är tydligt att vi driver frågor som alla våra fyra yrkesgrupper tycker är viktiga. Genom att bli medlemmar i Vårdförbundet visar de att de vill vara med i gemenskapen.

Hur ska förbundet göra för att behålla dem?

– Vi ska fortsätta arbeta för hållbara scheman och att medlemmarna ska orka ett helt yrkesliv även efter den pågående avtalsrörelsen. Det är särskilt roligt att vi ser ett ökat engagemang bland unga och studenter, mycket tack vare en aktiv studentstyrelse men också för att de yngre som är vårdens framtid kräver bra och hållbara villkor.

Hur kan förbundet ta vara på engagemanget hos de unga?

– Det är viktigt att bjuda in dem i de beslutande rummen, något vi gjort genom att adjungera ordföranden i Vårdförbundet student på förbundsstyrelsens möten. Mötesplats för yngre kollegor är ett annat betydande initiativ. Under pandemin hade vi svårt att få tillträde till lärosäten och arbetsplatser för att rekrytera. Det gjorde att de unga inte kom in i förbundet i lika hög grad som idag. Nu ser vi att fler även stannar kvar efter studierna, vilket är mycket glädjande.

Inte förvånad

Vårdförbundet avdelning Gotland speglar den nationella medlemsutvecklingen. Här har 36 nya medlemmar tillkommit sedan januari i år, vilket är en ökning med drygt fem procent.

– Jag tycker att den pågående konflikten har visat på ett konkret sätt vad vi gör och vad den fackliga kampen innebär. De som tidigare kanske tyckt att det varit otydligt vad Vårdförbundet gör har fått en tydligare bild när det kokas ner till sådant som arbetstider och hållbara scheman, säger sjuksköterskan Anna Olofsson, som är tillförordnad avdelningsordförande.

Är du förvånad över medlemsökningen?

– Nej. Vårdförbundets argumentation och yrkanden i avtalsförhandlingarna är väldigt tydliga. Vi presenterar konstruktiva lösningar för att rädda hälso- och sjukvården och har högst rimliga krav som medlemmarna förstår och sympatiserar med och som kan lösa vårdkrisen som vi befinner oss i.

Vad betyder det för er lokalt att bli fler medlemmar?

– Det ger oss en starkare röst. Arbetsplatser med många anslutna gör det lättare att få fram förtroendevalda som kan bidra med att rekrytera ännu fler medlemmar.

Hur märks övertids- och mertidsblockaden under turistsäsongen då event som Almedalsveckan och Medeltidsveckan hålls?

– Vi är vana vid ett ökat tryck på vården under sommaren. Det sköra bemanningsläget blir extra synligt när arbetsgivaren inte kan utnyttja medlemmarnas fritid. Det är sårbart och ansträngt, säger Anna Olofsson.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida