Förlossningsvård

Förlossningen på Södersjukhuset riskerar vite

Arbetsmiljöverket hotar med böter om inte de omfattande bristerna i arbetsmiljön på förlossningen vid Södersjukhuset åtgärdas. Men arbetsgivaren lovar upprustning av lokalerna i höst.

Den 3 december förra året genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på förlossningen på Södersjukhuset efter en anmälan från Vårdförbundet och Kommunal.

Listan över bristerna är lång enligt Arbetsmiljöverkets sammanställning. Höga ljudnivåer, trånga utrymmen, endast ett förlossningsrum med egen toalett och dusch, rost och svartmögel är några exempel.  Med anledning av det som kom fram under inspektionen meddelade Arbetsmiljöverket att de överväger att besluta om ett föreläggande mot förlossningen.

Förra veckan skickade arbetsgivaren in sin åtgärdsplan till Arbetsmiljöverket. Enligt planen ska en ombyggnation starta under hösten 2016.

Turbulent tid

Det har varit många turer kring förlossningen vid Södersjukhuset sen i höstas.  En tidigare utlovad renoveringen av de slitna lokalerna blev avblåst. Det innebar även att den omorganisationen av vården, med ny observationsavdelning och samvård med barnkliniken, inte heller kunde genomföras. Frustrationen hos personalen var stor.

Två veckor efter inspektionen, den 16 december, meddelade klinikledningen att den planerade renoveringen och omorganisationen skulle bli av i alla fall och att Södra BB-konceptet därför skulle flyttas till Södertälje sjukhus.

Elisabeth Vetter, förtroendevald för Vårdförbundet vid förlossningen, säger att det nu äntligen känns hoppfullt.

– Från att ha gått från uppgivenhet till frustration känns det nu äntligen positivt. Det pågår massor av aktiviteter här nu, alla är involverade i olika arbetsgrupper för att få fram en ny avdelning. Det är ett väldigt stort projekt, som involverar allt från att beställa sängar till att få ihop personalgruppen. Men som alla förändringsprocesser tar det tid, ett steg fram och något tillbaka.

Fler förlossningar

Ett bekymmer är stängningen av BB Sophia den 15 maj. Det innebär att Södersjukhuset kommer att få ökade förlossningsvolymer till en redan pressad sommarsituation och det finns oro för hur det ska fungera.

– Vi planerar för att komma igång med en del förändringar i organisationen redan inom en månad, när vi förhoppningsvis har lite luft i systemet. Vi hoppas att vi kan skapa den bästa förlossningsvården för våra kvinnor, säger Elisabeth Vetter.

Redan i dag har har viss omorganisation skett. Förlossningar som ska sättas igång (induktion) och födande kvinnor som har ett högre BMI blir nu omhändertagna på plan 2, i Södra BBs lokaler. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida