Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  covid-19

Covidtest på kollegor

Covidtest på kollegor
Illustration: Anna Windborne-Brown

Vilka regler gäller om chefen anmodar oss att genomföra provtagning på kollegorna för att covidtesta på arbetsplatsen?

29 januari

Svar: Det finns inga hinder för att testa personal på samma sätt som man testar patienter. Metod och testmaterial måste vara likadant oavsett vem det tas prov på. Om man börjar testa personal på arbetsplatsen är en förutsättning att det är helt klart att det är frivilligt för medarbetarna att testa sig. Det är bara smittskyddsläkaren som kan tvinga fram testning med stöd av smittskyddslagen.
Vid testning på arbetsplatsen blir medarbetarna patienter och då bör arbetsgivarens vårdgivaransvar beträffande följande delar klargöras.

  • Såväl testning som provsvar ska journalföras. Hur ska det gå till? Är det i verksamhetens ordinarie journalsystem? Lägger man upp en journal för de medarbetare som testas?
  • Vem informerar om provsvaret? Det är inte lämpligt att provtagaren, som är kollega, informerar. Det kan till exempel i stället vara bättre att varje medarbetare som provtagits får information direkt av labbet.
  • Finns det en patientförsäkring som även täcker medarbetarna när de är patienter om något går fel vid provtagningen?

Detta är frågor som arbets­givaren/vårdgivaren ska besvara före provtagningen. När det gäller frågan om det ingår i arbetsuppgifterna är svaret ja, om man ser det som att personalen i och med provtagningen blir patienter.

Fråga Vårdförbundet Direkt!

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till 0771-420 420 eller ställ din fråga på webben.

Här hittar du fler frågor från frågeakuten!

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Bemanningsbranschen

Chef

covid-19

Delegering

Ersättningar

etik

kollektivavtal

ledighet

Lön & avtal

meddelarfrihet

Medlemskap

nyanställd

Omplacering

pension

sjukskriven

Student

tjänstledig

Villkor