Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  Yrkesansvar

Måste jag hjälpa till på min fritid?

Måste jag hjälpa till på min fritid?
Illustration: Anna Windborne-Brown

Vad har jag för yrkesansvar på fritiden?

9 oktober 2021

Svar: Legitimerade yrkesutövare har inte någon lagreglerad skyldighet att personligen ingripa och hjälpa till vid till exempel olycksfall under sin fritid. Däremot kan det finnas en moralisk och etisk skyldighet att göra det.

Om du ingriper gör du det under yrkesansvar och kan bli skadeståndsskyldig om du orsakat en skada uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Även om du inte har en skyldighet att ingripa har du, precis som alla andra medborgare, en skyldighet att varna och larma vid olyckor och liknande. Om du
upptäcker eller får kännedom om en brand eller en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön måste du varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp.

Fråga Vårdförbundet Direkt!

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till 0771-420 420 eller ställ din fråga på webben.

Här hittar du fler frågor från frågeakuten!

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Chef

covid-19

etik

ledighet

Lön & avtal

Medlemskap

pension

sjukskriven

Student

Övriga frågor