Frågeakuten

Vårdfokus experter svarar på frågorna som rör arbetslivet
Frågeakuten  |  Uppsagd

Söka jobb under uppsägningstid?

Söka jobb under uppsägningstid?
Illustration: Anna Windborne-Brown

Jag har blivit uppsagd och undrar om jag har rätt att söka arbete under uppsägningstiden?

9 februari 2019

Svar: Ja. LAS 14 § andra stycket anger att en uppsagd arbets­tagare under uppsägningstiden har rätt till skälig ledighet från anställningen (med bibehållna anställningsförmåner) för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Anställning

arbetsmiljö

Arbetstider

Chef

covid-19

etik

ledighet

Lön & avtal

Medlemskap

pension

sjukskriven

Student

Övriga frågor