Utbildning

Peer learning på förlossningen testas som lösning för vfu

Peer learning på förlossningen testas som lösning för vfu
Att studenter lär av varandra, så kallad peer learning, har blivit allt vanligare inom sjuksköterskeutbildningen. Foto: Getty Images.

Trycket på platser för verksamhetsförlagd utbildning, vfu, är stort inom barnmorskeutbildningen, framför allt inom förlossningsvården. Nu ska Maria Spets undersöka om det går att använda kamratlärande, så kallad peer learning, för att underlätta både för studenter och handledare.

Bristen på barnmorskor gör det svårt att hitta handledare inom förlossningsvården, som utöver de blivande kollegorna också ska handleda läkar- och ambulanssjuksköterskestudenter.

– Att handledning är en tuff utmaning för barnmorskor på klinikerna vet vi, men frågan är hur vi kan underlätta för handledarna och samtidigt göra det så bra som möjligt för studenterna, säger Maria Spets som är lärare vid barnmorskeprogrammet och doktorand vid Linköpings universitet.

Använder varandra som resurs

Inom ramen för sin avhandling ska hon nu titta på om en modell med kamratlärande – peer learning – och interprofessionellt lärande kan användas inom barnmorskeutbildningens vfu.

Modellen går ut på att två studenter från samma – eller olika – professionsutbildningar har en handledare ihop. Tanken är att studenterna använder varandra som resurs för att utveckla sin kompetens. Tillsammans förbereder och löser de aktiviteter som ska genomföras, diskuterar och reflekterar. Handledaren tar ett steg tillbaka för att låta studenterna ta en mer framträdande roll i sitt lärande.

Peer learning är utbrett inom sjuksköterskeprogrammet, men har fram till nyligen inte använts av barnmorskestudenter. För två år sedan genomförde Sofia Zwedberg och Mia Biramanii vid Karolinska institutet ett projekt där de undersökte modellen inom barnmorskeutbildningen. Genom intervjuer med studenter, handledare och föräldrar tog de först reda på vilka förväntningar och farhågor som fanns med att ha två studenter i stället för en inne på förlossningsrummet. Tillsammans med barnmorskeutbildningen vid Sophiahemmet kunde de sedan testa modellen genom att låta studenter göra sina fem sista förlossningar tillsammans med en kurskamrat under vfu:n på Karolinska universitetssjukhuset.

– Det visade sig att peer learning uppskattades av alla parter. Även föräldrarna kände sig trygga med två studenter, berättar Maria Spets.

Porträtt Maria Spets
Maria Spets, doktorand och lärare vid Linköpings universitet. Foto: Magnus Johansson, Liu.

Barnmorskornas erfarenhet viktig

I sin första studie ska Maria Spets undersöka hur barnmorskor ser på handledarrollen, kamratlärande och interprofessionellt lärande inom förlossningsvården: Vilka fördelar respektive utmaningar ser de? Vilka resurser behöver de för att kunna implementera modellen? Svaren samlar hon in genom en digital enkät som skickas ut via mejl till landets alla barnmorskor inom förlossningsvården i slutet av oktober.

– Barnmorskornas erfarenheter är viktiga för att få en bättre förståelse för hur vi skapar en bättre lärandemiljö och samtidigt ger goda förutsättningar för handledarna att klara av uppdraget, säger Maria Spets.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida