Val 2022

”Jag är en bärare av förståelse mellan politiken och vårdgolvet”

”Jag är en bärare av förståelse mellan politiken och vårdgolvet”
Sandra Ivanovic Rubin är heltidspolitiker sedan hösten 2021. Foto: Fredrik Hjerling.

Som ny sjuksköterska reagerade Sandra Ivanovic Rubin på den omöjliga arbetssituationen. För att förändra blev hon politiker. "Jag känner mig väldigt hemma i Miljöpartiet eftersom tänket kring sjukvården är detsamma som professionens, till exempel när det gäller tidiga insatser, att sätta patienten i centrum och ha ett holistiskt synsätt", säger hon.

Vad fick dig att engagera dig politiskt?

– Frustration och ilska över vårdpersonalens arbetssituation. När jag var nyutexaminerad sjuksköterska jobbade jag på Södersjukhusets infektionsavdelning. Det var spännande men helt orimligt att utföra ett patientsäkert arbete. Det fanns för lite resurser för att göra det som krävdes. Jag kände ”så här kan vi inte ha det” och ville göra en insats.

Då hade du redan erfarenhet från kommunpolitiken i Vadstena där du växte upp?

– Ja, den gången var det klimatförändringarna som skrämde mig. Klimatet och kampen för jämställdhet och mänskliga rättigheter gjorde att jag valde att engagera mig i Miljöpartiet. Hälsa och klimat hör ju ihop. Den utveckling vi har idag kommer att leda till odrickbart vatten, matbrist, krig och pandemier. När isarna smälter kommer fler virus i rörelse som vi inte mött på många, många år. Jag har alltid haft ett internationellt perspektiv och sökte mig tidigt till Röda korset.

Vårdpersonal i politiken

Inför valet i höst intervjuar Vårdfokus några sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker som kandiderar för uppdrag.

Vilka politiska frågor är viktiga för dig i årets val?

– Tre stycken. Den första är att stärka det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa genom att rikta resurser till tidiga insatser. Den andra är ett hållbart arbetsliv. Vi vet att kaos och kris i vården beror på för lite personal. Jag tror på arbetstidsförkortning, olika arbetstidsmodeller och anpassade scheman för till exempel ensamstående, småbarnsföräldrar och äldre för att säkra återhämtningen samt en riktad lönesatsning till sjuksköterskor. Det tredje är förlossningsvården där vi är väldigt stolta över det åttapunktsprogram som tagits fram och som syftar till att förbättra arbetsmiljön inom förlossnings- och eftervården och att värdesätta barnmorskors kompetens. Det är en feministisk fråga för oss – kvinnors kroppar och arbete ska värderas upp. Barnmorskor har lika hög utbildning som ingenjörer men tjänar betydligt mindre. Omvårdnadspersonal behöver också få större plats i ledning och styrning av verksamheterna. Dessutom vill jag att vi jobbar efter magnetmodellen.

Vilken är din personliga hjärtefråga?

– Jag brinner extra för sexuellt våldsutsatta med komplicerad posttraumatisk stress. I dag får de inte den vård de behöver. Där behövs insatser och förstärkt kunskap från elevhälsan via vårdcentraler till specialistpsykiatrin. Jag vill se specialiserade enheter eller team runt de här patienterna och mer forskning på området.

Sandra Ivanovic Rubin är trakeostomisjuksköterska på Nya Karolinska sjukhuset. Till höger dockan Henke, som hon använder vid utbildningar. Foto: Privat.

Vad tycker du att du har uppnått hittills som politiker?

– Jag har ganska kort tid i ledande ställning, men jag är nöjd över barn- och ungdomspsykiatrireformen som kommer att leda till tidigare insatser, förebyggande åtgärder och samverkan inom kommun och socialtjänst. Målet är en sammanhängande vårdkedja och kortare köer.

Måste du stå till svars för politiska beslut inför dina kollegor?

– Ja, de är raka och ärliga och frågar ibland ”varför blev det så här?”. Då får jag chansen att förklara politikens komplexa aspekter, till exempel juridik och förhandling mellan partier, som man måste var ödmjuk inför. På så vis blir jag en bärare av förståelse mellan politiken och vårdpersonalen. Jag vet att många kollegor är stolta över mig och känner sig representerade.

Hur påverkar ditt yrke dig som politiker?

– Det är lättare för mig att se komplexiteten i vården än för politiker som inte har liknande bakgrund. Som sjuksköterska känner jag mig väldigt hemma i Miljöpartiet eftersom tänket kring sjukvården är detsamma som professionens, till exempel när det gäller tidiga insatser, att sätta patienten i centrum och att ha ett holistiskt synsätt. Men jag kan inte bara värna om sjuksköterskor utan måste se helheten. Politiken ska ta en långsiktig ansats på 10-20 år eftersom förändringar tar tid. Ett sådant perspektiv behöver vi ha nu, och det kräver inga extra resurser.

Vad har du för nytta av ditt yrke i politiken?

– Politik handlar om att förstå människor och att kunna mötas i olika värderingar: ”Hur gör vi detta tillsammans utifrån våra olika synsätt?”. Då är det nyttigt att ha kunskap om människors psyke.

Om du var enväldig chef över vården med obegränsade resurser – vad skulle du göra då?

– Vad härligt det låter! Jag skulle säkerställa att vi jobbar efter magnetmodellen och höja vårdpersonalens löner och status. Jag skulle också satsa på fler förebyggande insatser och ifrågasätta samhällsutvecklingen. Npf-diagnoserna bland unga ökar – men är det barnen eller samhället det är fel på? Kan vi bygga samhället annorlunda, ända från bvc, förskola, skola?

Kan du sätta en diagnos på vården i Sverige idag?

– Efter pandemin lider den av utmattning. Den behöver återhämtning. För att det ska bli möjligt krävs samspel och kommunikation. Verksamhetschefer måste prata med personalen på golvet om vad just deras verksamhet är i behov av. Vårdpolitiken skulle må bra av långsiktig nationell planering. Oavsett styre ser vi samma problem och brister i alla regioner när det gäller kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Vilken är den största stridsfrågan där du verkar?

– Privata vårdval eller egen regi. Vi i Miljöpartiet tycker att den debatten är förenklad. Vissa vårdval fungerar väldigt bra, till exempel inom ortopedisk kirurgi, medan andra blir alltför kostnadsdrivande eller leder till att patienter med lättare åkommor får bättre tillgång till vård än de som har störst behov. Sådana vårdval behöver vi korrigera eller ta bort helt. Vi är pragmatiska och vill behålla det som fungerar bra.

Jobbar som gruppledare

Namn: Sandra Ivanovic Rubin.

Ålder: 38 år.

Parti: Miljöpartiet.

Yrke/erfarenhet: Trakeostomisjuksköterska. Just nu tjänstledig för att jobba heltid som gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Stockholm.

Arbetsplats: Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Kandiderar till: Regionfullmäktige, Stockholm. Förstanamn på regionlistan i Stockholms stad.

Politisk erfarenhet: Fritidspolitiker sedan 2014. Tidigare kommunpolitiker i Vadstena.

Politisk förebild: ”Idag: Alexandria Ocasio-Cortez. När jag var yngre: Maria Leissner. Jag uppskattar politiker som verkligen jobbar för folket och brinner för att förbättra samhället. Eva Goës är också en fantastisk partiperson som startat gröna rörelser över hela världen. Politiken är en jättemärklig bransch som man behöver lära sig och i den processen är stödet från de som gått före viktigt.”

De styr lokalt: Blågrön koalition – Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida