Hök24

Vårdförbundet varslar om utökad blockad

Vårdförbundet varslar om utökad blockad
Sineva Ribeiro. Foto: Dan Lepp.

5 000 medlemmar i 29 kommuner berörs när Vårdförbundet utökar den pågående konflikten. 200 av dem arbetar i Halmstad kommun. ”Vi visste inte att det var på gång och trodde väl inte att vi skulle ingå om det blev av”, säger Anna-Karin Liljedahl, ledamot i Vårdförbundet Hallands avdelningsstyrelse.

I fredags aviserade Vårdförbundet om skadeståndskrav på mellan 7 och 14 miljoner kronor på grund av att landets regioner missbrukar skyddsarbete under den pågående konflikten. Nu trappas stridsåtgärderna upp. På måndagen varslade Vårdförbundet om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad i 29 kommuner. Blockaden omfattar ytterligare drygt 5000 medlemmar och träder i kraft den 20 maj klockan 16.00. Även personal i yrkesgrupperna som är oorganiserade, det vill säga inte är med i ett fackförbund, berörs av blockadvarslet.

Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar bland annat elevhälsa och hemsjukvård.

Varför gör ni det här?

– För att visa att vi menar allvar. Vi har tackat nej till två slutbud och är beredda att använda alla verktyg, även strejk om det krävs för att arbetsgivarna ska möta våra yrkanden i avtalsförhandlingarna. Men det är inget lättvindigt beslut, det här är den sista åtgärden ett fackförbund tar till för att få gehör. Våra medlemmar sliter ut sig och behöver få hållbara arbetsförhållanden, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro till Vårdfokus.

Kommunerna som omfattas av varslet är Borlänge, Borås, Eskilstuna, Falun, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Partille, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund.

Hur har ni valt just dessa 29 kommuner?

– Det är stora kommuner där vi har många medlemmar, helt enkelt. Vi ser nu att sjukhusen som en följd av övertidsblockaden i regionerna skickar hem patienter med stora vårdbehov på grund av att vårdplatser stängs. Det är patienter som i många fall behöver vårdas av medarbetare med specialistkompetens. Det här leder till merjobb för sjuksköterskor i bland annat kommunal hemsjukvård. Redan i coronakommissionens rapport sades att antalet sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård skulle utökas men det har inte hänt. Även skolsköterskor har under senare år fått allt större arbetsbelastning, till exempel genom att de tvingas ansvara för fler enheter.

Hur påverkar detta relationen mellan Vårdförbundet och SKR/Sobona inför kommande förhandlingar?

– Jag vill understryka att vi befinner oss i en konflikt, och att vi inte tycker att vi blir väl bemötta av arbetsgivarparten. Det händer för lite. Dessutom har arbetsgivare missbrukat skyddsarbete, vilket måste få konsekvenser.

”Visste inte att det var på gång”

Anna-Karin Liljedahl.
Anna-Karin Liljedahl. Foto: Anders Andersson

I Halmstad kommun, som är en av de 29 utvalda i det utökade varslet, är både förtroendevalda och de runt 200 berörda medlemmarna ”tagna på sängen” av dagens besked, säger Anna-Karin Liljedahl, ledamot i Vårdförbundet Hallands avdelningsstyrelse.

– Jag pratade precis med ett ganska nyvalt huvudskyddsombud som just sagt till pressen att hon var chockad. Vi visste inte att det var på gång och trodde väl inte att vi skulle ingå om det blev av. Men vi är många förtroendevalda som är trygga med varandra, har bra kommunikation och kan stötta i de olika verksamheterna.

Enligt avdelningens senaste statistik är inte övertid något stort problem i kommunen just nu.

– Vi har kontinuerlig avstämning med arbetsgivaren och hittills har man kunnat motivera övertid på ett tillfredställande sätt. Det uppstår hela tiden luckor eftersom folk rör på sig så mycket i dag, man testar ett jobb och går vidare, säger Anna-Karin Liljedahl.

Hon har inte fått några indikationer på att arbetsbördan ökat inom hemsjukvården på grund av att sjukhuset i staden skickar hem patienter med hänvisning till vårdplatsbrist.

– Men jag förväntar mig att effekten av konflikten inom regionen blir att man kämpar för att få ut alla patienter som går att få ut. Har du någonstans att bo så skickas du hem. Sedan är det upp till oss i kommunen att säga ifrån om vi inte har förutsättningarna att ta hand om dem på ett patientsäkert sätt, vi måste vara rädda om tredje man. En skillnad mot sjukhusen är ju att varken särskilda boenden eller korttidsboenden gör några överbeläggningar. Vi har de platser vi har.

”Tror på stora effekter – och det är bra”

Nu har arbetsgivaren två veckor att förbereda övertids-, mertids- och nyanställningsblockaden i kommunen. Anna-Karin Liljedahl tror att man bland annat kommer att boka in de pensionärer som jobbar extra på fler pass för att trygga bemanningen. Det finns även en pool med fast anställda sjuksköterskor som täcker upp vid korttidsfrånvaro som vab och sjukdom.

– De kan säkert få en roll i det här. Vi kommer att klara oss en, två veckor men om det blir långvarigt kommer det att märkas. Jag tror att det här utökade varslet kan få stora effekter på många håll i landet och det är bra.

Detta har hänt

19 december: Avtalet HÖK22 sägs upp.

Januari-mars: Yrkanden presenteras och förhandlingar pågår.

26 mars: Vårdförbundet begär medling efter strandade förhandlingar.

1 april: Avtalet HÖK22 löper ut och medling påbörjas.

11 april: Vårdförbundet varslar om konfliktåtgärder. Övertids-, mertids- och nyanställningsblockaden berör 66 000 medlemmar och gäller alla i regioner och i fyra kommunala bolag.  

19 april: Medlingsinstitutet initierar tvångsmedling mellan Vårdförbundet och Sobona.

25 april: Stridsåtgärderna träder i kraft kl 16.

20 maj: 29 kommuner omfattas av i konflikten om parterna inte kommer överens.

21 maj: Varsel om strejk på utvalda universitetssjukhus. 2 000 medlemmar berörs.

Sedan tidigare är 63000 medlemmar som arbetar i regionerna samt fyra bolag i kommunal verksamhet – Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset och Ambulanssjukvården i Stockholm – uttagna i den pågående övertids- mertids och nyanställningsblockaden som trädde i kraft den 25 april.

SKR och Sobona vill enligt ett pressmeddelande från SKR återuppta förhandlingarna med Vårdförbundet. Ulf Olsson, ordförande i förhandlingsdelegationen, kallar i pressmeddelandet det nya varslet ”förvånande.”

Ordlista vid konflikt

Fredsplikt

Kollektivavtalsbundna arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer får inte vidta konfliktåtgärder mot varandra så länge kollektivavtalet gäller.

Konfliktvarsel

Innan konfliktåtgärder vidtas måste motparten informeras om åtgärderna.

Konfliktåtgärd 

En åtgärd som vidtas mot motparten för att sätta tryck, till exempel arbetsnedläggelse (strejk), mer-/övertidsblockad eller nyanställningsblockad. Ordet stridsåtgärd används också.

Lockout

Arbetsgivaren stänger av arbetstagare från arbetet.

Medling 

En metod för att försöka få parterna att komma överens. Metoden innebär att det utses utomstående personer för att hjälpa parterna att nå en uppgörelse.

Sympatiåtgärd 

Konfliktåtgärd för att stödja en annan part i dess lagliga konflikt.

Källa: Vårdförbundet

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida