Hök 24

Nej till budet – men Vårdförbundet öppnar för förhandling

Nej till budet – men Vårdförbundet öppnar för förhandling
Sineva Ribeiro utanför Karolinska sjukhuset när strejken bröt ut den 4 juni. Foto: Sanna Björkman

Efter att ha analyserat medlarnas hemställan har Vårdförbundet beslutat att tacka nej till den, men öppnar nu för förhandling på Sobonas område. Samtidigt fortsätter pågående konfliktåtgärder i form av blockad och strejk. Arbetsgivarna tackade ja till budet och tycker att det är allvarligt att facket fortsatt säger nej.

Efter månader av förhandlingar, blockad och sedan några veckor strejk öppnar Vårdförbundet nu för förhandling under medling på Sobonas område. Det stod klart efter att medlarna givit parterna en hemställan på torsdagen, som Vårdförbundet dock tackar nej till enligt besked på fredagen.

”Förbundsstyrelsen har noga analyserat förslaget och beslutat att tacka nej till hemställan i dess nuvarande utformning. Samtidigt ser Vårdförbundet att försämringar som tidigare föreslagits inte längre finns kvar. Därför öppnar förbundet för förhandling under medling på Sobonas avtalsområde”, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Måste bli bra för medlemmarna

– Vi har sagt nej till hemställan för att vi vill avsluta vår konflikt och strejk med ett bra avtal för medlemmarna. Det handlar om att kompetensförsörjning i vården. Vårt krav på en kvart om dagen finns inte med i hemställan men ligger kvar från oss, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet till Vårdfokus.

–Samtidigt ser vi ju att de öppnar upp för och har tagit bort Natoberedskapen där vi skulle lägga till arbetstid tidigare. Det är borta. Det ser vi som en möjlighet till att nu starta en förhandling under medling på Sobonas område, säger Sineva Ribeiro.

Finns det något om arbetstidsförkortning i budet?

– Ja, det är klart det finns. Men inget nytt som vi inte har fått tidigare. Inte det viktiga att möta upp oss med en kvart om dagen. I ett avtal som de redan har och som vi har i privat sektor, säger Sineva Ribeiro.

I budet från medlarna fanns ingen generell arbetstidsförkortning som Vårdförbundet yrkat på med att gå ned från 38,25 timme i veckan till 37 timmar.

– Det som måste finnas med i ett bud vi ska acceptera är en kvarts minskad arbetstidsförkortning om dagen, säger Sineva Ribeiro.

Arbetstid går före löneökning

Om det ska gälla alla Vårdförbundets medlemmar eller inte kommer vara en fråga i förhandlingarna som nu Sineva Ribeiro öppnar upp för.

– Vi kommer att sätta oss med dem angående det. Arbetstidsfrågan kommer vara viktigare i förhandlingarna än lönerna, fortsätter förbundsordföranden.

Pågående konfliktåtgärder, blockad och strejk, fortsätter. Sineva Ribeiro poängterar att Vårdförbundet öppnar upp för förhandling under medling med Sobona. Det pågår ingen förhandling med SKR som är det största avtalsområdet som berör flest medlemmar, de som arbetar i kommuner och regioner.

– Vi har en konflikt som pågår och den kommer att fortsätta, säger Sineva Ribeiro.

Arbetsgivarna sa ja till budet

Arbetsgivaren meddelar samtidigt att de var beredda att tacka ja till hemställan.

Porträtt av vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.
Sten Nordin, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation. Foto: Sanna Björkman

Sten Nordin, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation, beklagar dagens besked från Vårdförbundet.

– Det är mycket allvarligt. Vi har visat från arbetsgivarens sida att vi är beredda att kompromissa, även på den svåraste frågan, det vill säga förkortad arbetstid som medlarna har föreslagit i sitt bud, säger han till Vårdfokus reporter.

Det handlar om två timmars förkortad arbetstid i veckan för vissa grupper inom vården. Enligt Sten Nordin gällde budet för personal som arbetar både dag och natt.

– Vi var beredda att säga ja till det och nu fortsätter konflikten och det drabbar allmänheten allt mer.

Vad var ni mer beredda att kompromissa om?

– Vi har också erbjudit 3 procents löneökning, det handlar också om att alla ska få högre lön. Ju längre konflikten pågår ju längre riskerar det här utrymmet att minska. Sedan har vi många där vi är överens med de andra fackliga organisationerna att vi ska arbeta tillsammans. Vi kallar det friskfaktorer, hur du ska hålla dig frisk i ditt arbetsliv och verkligen orka till pensionen. Det ligger ju i allas intresse, säger Sten Nordin.

Det är ett av de främsta argumenten från Vårdförbundet, att en tredjedel av sjuksköterskorna inte orkar arbeta heltid som det är i dag, och närmare 60 procent av barnmorskorna. Hur ska de få ett hållbart arbetsliv?

– Vi menar att man kan sätta in arbetsplanering där man verkligen har de här problemen, för det gäller inte över hela fältet Det kan gälla på vissa platser och vissa grupper och vi har sagt hela tiden att vi är beredda att jobba med det, säger Sten Nordin.

Besvikelse på vårdgolvet

Charlotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset och förtroendevald för Vårdförbundet, lyssnade på Ekots direktsändning om medlarnas hemställan tillsammans med strejkvakter. Hon är djupt besviken på att arbetsgivarna fortsatt vägrar gå Vårdförbundet tillmötes när det gäller en generell arbetstidsförkortning.

– Vi vill på sikt att heltidsmåttet sänks med tre timmar, men nu inledningsvis kräver vi bara en kvart om dagen. Det måste arbetsgivarna kunna möta upp, det finns inga alternativ. Många här uttrycker spontant att de kommer säga upp sig om det inte blir en arbetstidsförkortning. Hur ska man kunna bedriva vård då?

Charlotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska, förtroendevald i Vårdförbundet på Södersjukhuset i Stockholm.
Charlotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska, förtroendevald i Vårdförbundet på Södersjukhuset i Stockholm. Foto: Privat.

Charlotta Dickman blev färdig sjuksköterska på 90-talet och kunde redan då se att saker var på väg åt fel håll, framför allt eftersom Vårdförbundets medlemmar fick dålig löneutveckling. Det kröntes med en alltmer krävande arbetsmiljö på 2000-talet.

– Det är ingen slump att vi är i konflikt nu, för arbetsgivarna har konsekvent stoppat huvudet i sanden. Det funkar inte längre, nu kan inte vi ta allt ansvar längre. Vi behöver sänkt arbetstid för att hålla i längden. Att Vårdförbundet nu går in i förhandling tycker jag är bra, det visar att man till skillnad från arbetsgivaren är konstruktiv och tar ansvar, säger Charlotta Dickman.

Emil Skoglund, ambulanssjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet inom Aisab, är inne på liknande tankar. Han tycker det är bra med dialog mellan parterna och känner fortsatt ett enormt stöd bland medlemmar och allmänhet för de pågående konfliktåtgärderna. Samtidigt är han arg över att arbetsgivarparten fortsätter på samma spår, vilket han menar innebär att man inte tar ansvar för arbetsmiljön eller patientsäkerheten.

– Tillsynsmyndigheterna utdelar hela tiden vitesförelägganden, för brister i arbetsmiljö och patientsäkerhet, men det har ingen effekt. Arbetsgivaren pratar bara om kostnader och vikten av att hålla budget, men de missar helheten. Vi förtroendevalda ser dagligen kollegor som går ner i tid, blir sjukskrivna eller slutar för att de inte orkar. Det är en enorm samhällskostnad, och värre kommer det bli om det här fortgår, säger Emil Skoglund.

”Kortare arbetstid gynnar alla”

Han menar att arbetsgivaren fått allt om bakfoten. Att en arbetstidsförkortning är något som gynnar alla. Han hänvisar till försök med arbetstidsförkortningar, bland annat på ortopeden vid Sankt Görans sjukhus, som lett till att personalen mår bättre och att det är lättare att kompetensförsörja, vilket leder till högre kvalitet på vården.

Emil Skoglund, ambulanssjuksköterska
Emil Skoglund, ambulanssjuksköterska och förtroendevald inom Aisab.

– Tyvärr har vi en arbetsgivare som helt saknar visioner för svensk hälso- och sjukvård. Vi är beredda att hålla i konfliktåtgärderna hur länge som helst, tills vi får det som behövs. Jag hoppas att arbetsgivarna tar sitt förnuft till fånga så att vi gemensamt kan lägga grunden för ett nytt kapitel i svensk hälso- och sjukvård. Där arbetsgivaren ser värdet i oss och där vi också kan reparera relationerna samt bygga upp tilliten igen, säger Emil Skoglund.

Sobona är arbetsgivarorganisationen för kommunala bolag i vårdsektorn. Det gäller exempelvis anställda på Södersjukhuset i Stockholm, Danderyds sjukhus, Capio Sankt Görans sjukhus och ambulansverksamheten i Stockholm i bolaget Aisab.

SKR är arbetsgivarorganisationen för regioner och kommuner.

De berörs av konflikten

Den 25 april inleds Vårdförbundets blockad för övertid, mertid och nyanställningar. Drygt 63 000 medlemmar i samtliga regioner samt Capio Sankt Görans sjukhus, AISAB, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset berörs av blockaden i första omgången.

Den 20 maj utökas blockaden till att omfatta ytterligare runt 5000 medlemmar i 29 kommuner.

4 juni tas runt 2000 medlemmar i fem regioner och på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus ut i strejk. De berörda regionerna är Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten och Östergötland.

Samtidigt hävs nyanställningsblockaden inom samtliga regioner och på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Den 11 juni utökas strejken med ytterligare cirka 1 300 medlemmar inom vård- och hälsocentraler och mottagningar i de fem uttagna regionerna samt även i Region Värmland.

Blockaden och strejken gäller för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor, det vill säga samtliga av Vårdförbundets medlemsgrupper.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida