hök 24

Strejken synliggör slimmad sommarbemanning

Strejken synliggör slimmad sommarbemanning

Förhandlingar om samhällsfara, inställda operationer och ökat skyddsarbete. Nio veckor in i konflikten ökar pressen på regionerna när personalen börjar ta ut sina semestrar. Samtidigt är kampviljan stark hos medlemmarna.

Högsommarvärmen har dragit in över landet och badplatser, parker och uteserveringar fylls av semesterfirare. Även inom vården har sommarledigheten börjat och som vanligt följs den av rubriker i media om brist på personal och stängda vårdplatser. Detta år är inget undantag och den pågående konflikten mellan arbetsgivare och Vårdförbundet gör inte situationen enklare.

Det har gått nio veckor sedan över- och mertidsblockaden inleddes och strejken är inne på sin fjärde vecka. När Vårdfokus ringer runt till Vårdförbundets lokala konfliktledare i de strejkande regionerna för att ta tempen på konflikten ger de en samstämmig bild av läget: den slimmade sommarbemanningen har blivit extra tydlig i år då luckor i schemat som normalt täcks med övertidsarbete fortfarande gapar tomma.

Möts av stark kampvilja i Stockholm

Emma Jonsson, avdelningsordförande i Vårdförbundet Stockholm. Foto: Ulf Huett.

– Det är otroligt tydligt hur extremt skört det är från början. Vi vet ju det sedan tidigare- att sommaren alltid är sårbar – men nu har det blivit ännu mer uppenbart hur mycket av våra medlemmars fritid som används för att få det att gå ihop, säger Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundets avdelning Stockholm.

I dag beräknas drygt 370 medlemmar i Stockholm vara uttagna i strejk.

– Det är lite mellan tummen och pekfingret eftersom en del av dem har påbörjat sina semestrar nu, säger Emma Jonsson.

Strejkande medlemmar ersätts inte av nya strejkande, utan varslen ligger kvar som Vårdförbundet lade dem från början.

– Vårt avtal löper ut när det gör den 31 mars och då kan det bli så här. Det är inte mycket vi kan göra åt det. Våra medlemmar måste få sin semester, även om de är uttagna i strejk, säger Emma Jonsson.

Precis som i resten av landet har justeringar i varslen gjorts efter förhandlingar med arbetsgivaren om samhällsfara. I Stockholm varslade Vårdförbundet först om cirka 570 medlemmar totalt i de båda omgångarna, men har sedan fått backa med drygt 200 personer.

Emma Jonsson tror att konfliktåtgärderna har gett arbetsgivaren en både djupare, och bredare, bild av hur det ser ut på sjukhusen i Stockholm.

– Det är nog en nyttig övning för dem. De säger att vår strejk är en samhällsfara, men hur är det inte annars i vården då?

Bland medlemmar möter Emma Jonsson och hennes kollegor på Vårdförbundet fortsatt stark kampvilja.

– Det är inte enkelt för dem, för de får mycket och olika information från oss och från arbetsgivaren. Men de står på sig och gör det med sådan stolthet och ödmjukhet inför vad det betyder för patienterna. Det är väldigt stärkande, säger Emma Jonsson.

Fyra förhandlingar om samhällsfara i Västerbotten

Jenny Olsson, ordförande för Vårdförbundets avdelning Västerbotten, uppger att ungefär 275 medlemmar är uttagna i strejk i dagsläget, och en del av dem har påbörjat sina semestrar.

Jenny Olsson. Foto:

Det är sedan innan en minskning med drygt 125 personer från de två ursprungliga varslen som facket lagt.

Region Västerbotten har kallat till totalt fyra förhandlingar om samhällsfara sedan konflikten bröt ut, men den senaste drogs tillbaka i början av veckan.

– De har sagt att de vill ha en dialog i stället och har kallat oss till möte på torsdag. Vi vet inte riktigt vad det står för. Men det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren åberopar samhällsfara på grund av strejk, när de har planerat för en sommarbemanning som är lika låg som våra strejkvarsel, säger Jenny Olsson.

1163 ansökningar om skyddsarbete i Värmland

Porträtt Helen Engström
Helen Engström. Foto: Privat.

Helen Engström, vice ordförande för Vårdförbundet avdelning Värmland, beskriver en liknande situation. Värmland togs ut inför den andra strejkomgången 11 juni och varslade fyra olika verksamheter med cirka 60 medlemmar totalt. Men redan innan strejken bröt ut hade arbetsgivaren begärt förhandlingar om samhällsfara för de två största enheterna och de drogs tillbaka innan strejken bröt ut.

I dag strejkar nio medlemmar fördelat på endoskopienheten i Arvika och på uppvaket i Torsby. Fem av dem har påbörjat sina semestrar nu.

– Förra veckan kallade arbetsgivaren in två av de strejkande för skyddsarbete dagen innan midsommar för att ta hand om patienter som var högprioriterade. Vi har fått in över 1163 ansökningar om skyddsarbete sedan blockaden startade, säger Helen Engström.

Hon tycker, precis som sina ordförandekollegor i de andra strejkande regionerna, att konflikten synliggjort hur svårt arbetsgivaren har klara bemanningen under sommaren.

– Det är väldigt många vakanta pass och medlemmar beskriver att de förväntas arbeta dubbelt inför semestern. Då tar det väldigt lång tid att varva ner när de väl är lediga. Och tvärtom för de som har tidig semester, de går med en klump i magen inför att komma tillbaka till jobbet och ta extrapass.

Helen Engström berättar att konflikten blivit som ett uppvaknande för flera medlemmar.

– De har fått syn på allt de gjort under alla år. Hur de ställt upp för kollegers och patienters skull, utan att tänka på att det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns tillräcklig bemanning.

Semesterperioden har gett fler ansökningar om skyddsarbete i
Västra Götaland

Porträtt Martin Håland
Martin Håland. Foto: Per Bengtsson.

Martin Håland, lokal konfliktledare i Västra Götaland, noterar att ansökningarna om skyddsarbete ökat i samband med att semesterperioden ökat.

– Vi har över 2 500 ärenden om skyddsarbete på två månader och det märks att arbetsgivaren är beroende av övertid när bemanningen över sommaren ska gå ihop.

Bristen på vårdplatser har blivit tydlig i Skåne

När Malin Tillgren, ordförande för Vårförbundet i Skåne, intervjuades förra veckan påpekade även hon hur få marginaler det finns i vården.

Malin Tillgren Vårdförbundet Skåne. Foto: Ulf Huett
Malin Tillgren Vårdförbundet Skåne. Foto: Ulf Huett

– Däremot har den stora bristen på vårdplatser och på våra medlemsgrupper blivit väldigt tydlig. Det finns inga marginaler utan det är en väldigt anorektisk sjukvård, sade hon då.

Malin Tillgren såg att arbetsgivaren hade svårt att hantera situationen och använder argumentet om samhällsfaran som en ”quick fix”, det vill säga en snabb och kortsiktig lösning.

Inställda operationer

I Region Stockholm har drygt 100 operationer i veckan fått ställas in sedan strejken bröt ut den 4 juni.

– Det är så klart oroande. Ju länge man skjuter på operationer ju mer lidande kan det bli för patienterna, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.

Har det rapporterat några avvikelser med anledning av strejken?

– Vi följer det noga, men det har gått bra hittills. Det har funnits några fall där svårt sjuka patienter inte kunnat nå sina mottagningar, men det har gått att lösa på andra sätt.

Det är framför allt operations- och intensivvårdens kapacitet under sommaren som bekymrar Johan Bratt. Även de enheter som har hand om högspecialiserad, nationell vård har rapporterat att de kan få svårt att ta hand om sina patienter.

– Det måste finnas en ordentlig operationsverksamhet i gång för akuta händelser och intensivvård. Vi behöver också bemanna så att vi kan ge personalen semester, det vill vi inte rucka på om det inte är absolut nödvändigt.

Johan Bratt tf hälso- och sjukvårdsirektör Region Stockholm
Johan Bratt, chefläkare, Region Stockholm. Foto: Anna Molander.

Att det är svårt att bemanna i vården på sommaren är ingen nyhet- hur ser du på det?

– Det stämmer och där har vi ingen avvikande syn från den som Vårdförbundet har. Vi ska se över att vi har tillräckligt många som vill jobba hos oss för att vi ska slippa det här, men jag har inget konkret förslag just nu. Nu måste vi planera för hur vi ska klara av den här sommaren om strejken håller i sig.

Enligt Johan Bratt har regionen ännu inte behövt bryta några semestrar, men det har förkommit några frivilliga byten av semesterveckor. Under våren hade regionen redan gjort flera avsteg från den restriktiva hållningen med hyrpersonal för att täcka luckor i sommarschemat-

– Men det har inte varit helt lätt att få sökande, särskilt inte specialistsjuksköterskor. Vi har bara fått en 50 procentig täckning av hyrpersonal mot det vi hade önskat, säger Johan Bratt.

Johan Bratt tycker att dialogen med Vårdförbundet fungerat väl i förhandlingarna de haft om samhällsfaran hittills. Tisdagens förhandlingar kommer att avslutas under onsdagen. Han utesluter inte att det kan bli aktuellt med ytterligare lokala förhandlingar om konflikten fortsätter i sommar.

– Jag hoppas att man når ett resultat kring avtalet snart. Ju längre det drar ut på tiden finns risken att det kan hända allvarliga saker i vården, säger Johan Bratt.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida